Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Dirk Jans Melk en Guurt Willems
Man Dirk Jans Melk [379]
    Geboren: vr 1632 - Wormer


    Gedoopt: 6 April 1642 - Wormer
   Overleden: 29 Februari 1696 - Wormer 250,251
    Begraven: 
    Huwelijk: vr 1661 - (Overleden) 252

 Andere partner: Dieuwer Claas [111] (rond 1630-      ) - vr 1657

 Andere partner: Marij Jans [530] (rond 1640-      ) - vr 1665 - Wormer

 Andere partner: Trijn Willems [108] (rond 1640-      ) - vr 1677

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Bij aangifte van het kind Hillegonde werd de achternaam Melk voor het eerst genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: schujitvoerder

Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. hij was de broer van simon, blijkt uit de boek 5798 notarisakte 123

Notarisakten: 253 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

Te Wormer is een Notarisakten 254 opgemaakt. In 1685 te Wormer was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato.

In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.
Vrouw Guurt Willems [566]

    Geboren: rond 1640 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Jannetje Dirks Melk [576]
    Geboren: 25 Januari 1661 - Wormer 394
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jans Commer [597] (rond 1660-      ) 122 V Hillegons Dirks Melk [575]
    Geboren: 8 December 1662 - Wormer 394
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1696 - Wormer
    Begraven: 
Afbeelding
Willem Cornelis en Guurte Claas
Man Willem Cornelis [59115] 5,6

    Geboren: rond 1648
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Guurte Claas [61203] 5,6

    Geboren: rond 1648
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Maaritje Willems [69542] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 25 November 1668 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Jan Aris en Guurte Claas
Man Jan Aris [61085] 5,6

    Geboren: rond 1646
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Guurte Claas [63540] 5,6

    Geboren: rond 1646
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Aris Jans [69242] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 31 Januari 1666 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Sijmon Jans [69243] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 25 September 1667 - Westzaan
   Overleden: vr 1672
    Begraven: 3 M Sijmon Jans [69244] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 3 Januari 1672 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Neeltje Jans [69245] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 5 Mei 1669 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Luijt Jans en Guurte Cornelis
Man Luijt Jans [58278] 5,6

    Geboren: rond 1653
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Guurte Cornelis [58136] 5,6

    Geboren: rond 1653
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Trijn Luijts [71255] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 12 Januari 1676 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Cornelis Luijts [55521] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 19 Maart 1673 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Anna Jans [57423] (rond 1680-      ) 5,6
      Huw: 30 Mei 1700 - Westzaan. (Eerste huwelijk)
Doopnotities: kind - Cornelis Luijts [55521]

getuige Hendrick Pietersz. 2e get Cornelis Cornelis.
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 April 2024 met Legacy 7.5 van Millennia