Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Jacob Jelis en Guurt Tijssen
Man Jacob Jelis [56884] 5,6

    Geboren: rond 1660 - Westzaan Weijver
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 14 November 1683 - Westzaan (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Neeltge Adriaans Al [70849] (1651-      ) 5,6 - 2 Augustus 1693 - Westzaan (Volgende huwelijk)
Vrouw Guurt Tijssen [57784] 5,6

    Geboren: rond 1660 - Westzaan Weijver
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Trijntje Jacobs [71504] 5,6

    Geboren: - Westzaan Weijver
    Gedoopt: 16 Februari 1687 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Aaghjen Jacobs [71503] 5,6

    Geboren: - Westzaan Weijver
    Gedoopt: 1 Januari 1689 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

Gehuwd NH Kerk Westzaan 14-11-1683
Jacob Jelisz, jm op 't Weijver X Guurtje Tijssen, jd op 't Weijver

Afbeelding

Maarten Freedericks Maat en Guurt Willems
Man Maarten Freedericks Maat [55513] 5,6

    Geboren: rond 1646
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Guurt Willems [60292] 5,6

    Geboren: rond 1646
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Freederick Maartens Maat [55249] 5,6

    Geboren: - Westzaan Middel
    Gedoopt: 25 April 1666 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Neel Gerrits [57406] (rond 1670-1712) 5,6,19
      Huw: 5 Oktober 1692 - Westzaan. (Eerste huwelijk)
Afbeelding
Aarjan Jans Kuijt en Guurt Willems
Man Aarjan Jans Kuijt [69006] 5,6

    Geboren: - Westzaan Middel
    Gedoopt: 17 Maart 1680 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Ariaans Kuijt [61333] (rond 1639-      ) 5,6
     Moeder: Griet Jans [64687] (rond 1639-      ) 5,6


    Huwelijk: 11 Mei 1704 - Westzaan (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Doopgegevens: Aagt Pieters Pieters

Straat bij de doop: Mi.
Vrouw Guurt Willems [59605] 5,6

    Geboren: rond 1685 - Westzaan Middel
    Gedoopt: 
   Overleden: 1743 - Westzaan
    Begraven: 27 Februari 1743 - Westzaan 11Kinderen
1 V Neeltje AarJans Kuijt [65350] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 4 Februari 1705 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Jan AarJans Kuijt [65344] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 21 Juli 1706 - Westzaan
   Overleden: vr 1711 - Westzaan 12
    Begraven: 3 V Trijntje Aarjans Kuijt [55114] 5,6,11

     Alias: Trijntje Ariaans Kuijt
    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 8 Januari 1708 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Cornelis de Vries [60713] (rond 1710-      ) 5,6
      Huw: 15 Juli 1731 - Westzaan 11. (Eerste huwelijk)4 V Maritje AarJans Kuijt [65349] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 5 Januari 1710 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 5 M Jan AarJans Kuijt [65345] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 25 Oktober 1711 - Westzaan
   Overleden: vr 1716 - Westzaan 12
    Begraven: 6 M Willem Aarjans Kuijt [73955] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 22 Oktober 1713 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Jans Smit [58745] (rond 1718-      ) 5,6
      Huw: 17 Mei 1738 - Westzaan 20. (Eerste huwelijk)7 M Jan AarJans Kuijt [58383] 5,6,20

     Alias: Jan Arians Kuit 11
    Geboren: - Westzaan 20
    Gedoopt: 19 Juli 1716 - Westzaan
   Overleden: Januari 1769 - Westzaan
    Begraven: 
    Partner: Geertje Jans Smit [58843] (rond 1716-      ) 5,6
      Huw: 9 September 1736 - Westzaan 11. (Eerste huwelijk)
    Partner: Trijntje Rombouts [55595] (rond 1710-      ) 5,6
      Huw: 1 Juni 1748 - Westzaan 11. (Volgende huwelijk)
    Partner: Lijsbeth Klaas Prins [71224] (1722-      ) 5,6
      Huw: 7 September 1754 - Westzaan 20. (Volgende huwelijk)8 M Jacob AarJans Kuijt [65343] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 29 Januari 1719 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 9 V Lijsje AarJans Kuijt [65348] 5,6

    Geboren: - Westzaan
    Gedoopt: 22 December 1720 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Begrafenisnotities: Vrouw - Guurt Willems

Impost begraven 27-02-1743 Westzaan Jan Cornelisz de Vries tot Westzaenen sijn schoonmoeder Guertje Willems doot Impost f 3; laat 5 kinderen Na


Notities: Huwelijk

gehuwd NH Kerk Westzaan 11-05-1704; jm en jd, beiden in de Middel
Afbeelding

Dirk Jans Melk en Guurt Willems
Man Dirk Jans Melk [379]
    Geboren: vr 1632 - Wormer


    Gedoopt: 6 April 1642 - Wormer
   Overleden: 29 Februari 1696 - Wormer 250,251
    Begraven: 
    Huwelijk: vr 1661 - (Overleden) 252

 Andere partner: Dieuwer Claas [111] (rond 1630-      ) - vr 1657

 Andere partner: Marij Jans [530] (rond 1640-      ) - vr 1665 - Wormer

 Andere partner: Trijn Willems [108] (rond 1640-      ) - vr 1677

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Bij aangifte van het kind Hillegonde werd de achternaam Melk voor het eerst genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: schujitvoerder

Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. hij was de broer van simon, blijkt uit de boek 5798 notarisakte 123

Notarisakten: 253 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

Te Wormer is een Notarisakten 254 opgemaakt. In 1685 te Wormer was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato.

In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.
Vrouw Guurt Willems [566]

    Geboren: rond 1640 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Jannetje Dirks Melk [576]
    Geboren: 25 Januari 1661 - Wormer 393
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jans Commer [597] (rond 1660-      ) 112 V Hillegons Dirks Melk [575]
    Geboren: 8 December 1662 - Wormer 393
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1696 - Wormer
    Begraven: 


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 7 Juli 2022 met Legacy 7.5 van Millennia