Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Jan Jans Pondman en Maartje Frederiks Kruit
Man Jan Jans Pondman [56666] 6,147,442

    Geboren: 16 December 1768 - Westzaan 147,442
    Gedoopt: 28 Maart 1790 - Westzaan 442
   Overleden: 15 Augustus 1800 - Westzaan 147,442
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Pondman [53458] (1735-1819) 6,33,147
     Moeder: Grietje Wilems Valk [72918] (rond 1735-1785) 6,147


    Huwelijk: 20 Juli 1796 - Westzaan 147

 Andere partner: Trijntje Frederiks Kruit [52726] (1765-1829) 6,33,147 - Niet gehuwd

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan was doopsgezind, ingeschreven bij de zuider gemeente. 147,442
Vrouw Maartje Frederiks Kruit [52231] 6,33,147

     Alias: Maartje Kruijd, Maartje Kruijt
    Geboren: 16 Februari 1771 - Westzaan 147
    Gedoopt: 8 Maart 1790 - Westzaan 147
   Overleden: 15 Juni 1827 - Westzaan
    Begraven: 


     Vader: Frederik Gerbrands Kruijt [57422] (rond 1725-      ) 6,13,33,147
     Moeder: Grietje Jans de Lange [8958] (rond 1727-1779) 321Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Maartje was doopsgezind, ingeschreven bij de waterlandse gemeente. 147


Kinderen
1 M Frederik Jans Pondman [63784] 6,147

    Geboren: 13 Augustus 1797 - Westzaan 147,442
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Oktober 1797 - Westzaan 147,442
    Begraven: 2 V Grietje Jans Pondman [60990] 6,33,147

     Alias: Grietje Pontman 7
    Geboren: 10 September 1798 - Westzaan 147,442
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Klaas Jans Korver [57675] (1796-      ) 6,33,619
      Huw: 11 Juli 1819 - Westzaan 38. (Eerste huwelijk)3 V Froutje Jans Pondman [51995] 6,147

    Geboren: 25 April 1801 - Westzaan 147
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Jans Pondman

volgens opgave der ouders te Westzaan.


Notities: Huwelijk

Huwelijk op 10-7-1796 WZ. Impost trouwen Westzaan 24-06-1796; impost ieder f 3 Jan Pondman, jm X Maartje Kruijt, jd beide te Westzaan
12


Algemene notities: kind - Frederik Jans Pondman [63784]

volgens opgave der ouders te Westzaan. 442


Algemene notities: kind - Grietje Jans Pondman [60990]

volgens opgave der ouders te Westzaan. 442
Afbeelding

Simon Cornelis Kruit en Haasje Simons Teeling
Man Simon Cornelis Kruit [86089] 54,321

     Alias: Simon Kruijt
    Geboren: 27 Februari 1845 - Zaandijk 321
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Februari 1901 - Zaandijk 321
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Sijmons Kruit [86077] (1822-      ) 54
     Moeder: Antje Adriaans Troostheijde [53645] (1818-      ) 12,54,56


    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Cornelis Kruit en Antje Troostheide. 321

• Hij was doopsgezind in april 1881 met attest naar Utrecht, later naar de koog.
Vrouw Haasje Simons Teeling [53656] 54,321

    Geboren: 29 Mei 1846 - Zaandijk 321
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Simon Klaas Teeling [25567] (1810-      ) 13,14,209,210
     Moeder: Grietje Simons Kruit [7784] (1809-      ) 40,209,210Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was gereformeerd


Kinderen
1 V Anna Simons Kruijt [61398] 54,56

    Geboren: 14 Juli 1875 - Utrecht 56
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 September 1960 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Pieter Cornelis Eikel [61379] (1873-      ) 56
      Huw: 13 Mei 1897 - Zaandijk 56. (Eerste huwelijk)2 V Maria Simons Kruit [90880]

    Geboren: 19 December 1881 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Anna Simons Kruijt [61398]

Dirk van Kampen wd/ Pieter Eikel/
Afbeelding

Simon Gerbrands Kruit en Crelisje Cornelis de Wit
Man Simon Gerbrands Kruit [86306] 13,27

     Alias: Simon Kruijt
    Geboren: 9 Maart 1728 - Westzaan
    Gedoopt: 1755
   Overleden: vσσr 1782
    Begraven: 


     Vader: Gerbrand Alberts Kruit [6276] (rond 1705-1777) 13,235,321,3992
     Moeder: Trijntje Dirks Busch [6277] (rond 1700-1764) 13,321,3993


    Huwelijk: 3 April 1751 - Westzaan (Eerste huwelijk) 40,1938

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Simon was mennoniet

• Simon Gerbrands Kruit had als beroep: walvisvaarder. zie den 11 april 1751 smits de bruydegom na groenland moedt te 2de en 3de gebod op een dag gegaan sijnde tot westzaane getrouwt en attestatie gegeven 13 dito."
Vrouw Crelisje Cornelis de Wit [86295] 13,27

     Alias: Cornelia Cornelis de Wit 1,40,3994
    Geboren: 1 November 1731 - Westzaandam 40,205,280,1938,3995
    Gedoopt: 4 April 1753 - Westzaan 3996
   Overleden: 20 December 1804 - Zaandijk 205
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was te Koog/Zaandijk doopsgezind per 1757 205


Kinderen
1 M Dirk Sijmens Kruit [53561] 13,205

     Alias: Dirk Sijmens Kruit
    Geboren: 16 April 1755 - Koog aan de Zaan 205
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 April 1806 - Krommenie 323
    Begraven: 
    Partner: Antje Jans de Boer [54316] (1759-1827) 6,13,40,147,3997
      Huw: 1 November 1778 - Westzaan 40. (Eerste huwelijk)2 V Maartje Simons Kruit [6280] 13,27,236

     Alias: Maartje Symens Kruit 3998
    Geboren: 19 Juli 1757 - Koog aan de Zaan 205,236,321,3999
    Gedoopt: 1780 205
   Overleden: 27 Januari 1820 - Koog aan de Zaan 153
    Begraven: 
    Partner: Jan Jans Kraaijer [6281] (1750-1798) 13,236,4000
      Huw: 28 April 1784 - Westzaan 4001. (Eerste huwelijk)3 V Guurtje Simons Kruit [6282] 13,27,4002

     Alias: Guurtje Simons Kruijt
    Geboren: 16 Juli 1759 - Koog aan de Zaan 205,4003
    Gedoopt: 1785 205
   Overleden: 8 Februari 1802 - Koog aan de Zaan 323,4004
    Begraven: 
    Partner: Sievert Cornelis Stad [6283] (1759-1794) 13,27,4005
      Huw: 7 Augustus 1784 - Koog aan de Zaan 4006. (Eerste huwelijk)4 V Aaltje Simons Kruit [86070] 1,13,27,40,357

    Geboren: 7 Juni 1762 - Koog aan de Zaan 1,40,172,357
    Gedoopt: 1787 205
   Overleden: 22 Februari 1825 - Zaandijk 1,40,172,357,4007
    Begraven: 
    Partner: Jan Aris Goezinne [384] (1759-1798) 13,27,176
      Huw: 29 Mei 1785 - Westzaan 172
    Partner: Frans Aris Goezinne [8291] (1759-1813) 1,13,24,176
      Huw: 8 April 1804 - Zaandijk 81,97,257,264. (Tweede huwelijk)5 V Trijntje Sijmens Kruit [6062] 13,38,205,4008

    Geboren: 14 September 1767 - Koog aan de Zaan 38,205,4009
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Oktober 1805 - Koog aan de Zaan 195,323,4010
    Begraven: 
    Partner: Dirk Pieters Nota [6061] (1769-1801) 38,4011
      Huw: 10 Augustus 1794 4012. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Simon Gerbrands Kruit

Compareerden voor Simon Jongewaard, Notaris, Zaandijk
Fredrik Kruit en de Heeren Cornelis Breet en Arend Breet, woonende te Westzaan en Zaandijk,
In qualiteit als door door d'Edele Achtbaare Heeren Schepenen deeser Banne Westzaanenbij acte van dato 22 augustus deeses Jaars vermidts t'overlijden van den Heer Lubbert Koopman en d'absentie van den Heer Pieter Bas, welke door Gerbrand Kruit, gewoond hebbende te Zaandijk en aldaar overleden bij testametaitr dispositie op den 29 november Ao 1773 voor Willem Bas, Notaris te Zaandam en getuigen in gemeenschap met deselfs huisvrouw en nagelaaten weduwe, Jannetje Mulders, gepasseerd, waren gesteld tot voogden over dsselvs minderjaarige nagelaaten ervgenaamen, gequalificeerd tot voogden van:
Garbrand Groenveld, minderjaarige zoon van Wijlen Grietje Gerbrands Kruit;
Guurtje, Aaltje en Trijntje Kruit, minderjaarige kinderen van wijlen Simon Gerbrandsz Kruit;
Alle descendenten van voornoemde Gerbrand Kruit, ...uit derselvs eersten huwelijk met Trijntje Dirks Busch;
Claas. Immetje en Albert Kruit;
Alle minderjaarige kinderen van wijlen voornoemde Gerbrand Kruit door hem in huwelijk verwekt bij derselve voornoemden huisvrouw en nagelaaten weduwe Jannetje Mulders.
Mitsgaders tot administrateurs over .... van derselven voornoemde Grootvader en vader .....in conformite van diens voorschreven testamente en de Scheiding van deselvs nalaatenschap op den 16 december 1777 voor mij Notaris en getuigen gepasseerd heeft .....
Getuigen Andries Holm en Jacobus de Jong
Bron: RA NH Haarlem, ONA nr. 5484/4897΄

Zie ook: <http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/List.aspx?page=0> (zoek Kruijt Sijme)


Geboortenotities: kind - Dirk Sijmens Kruit [53561]

of 16 mei 1755 of 16-2-1759 conform lidmaten Koog inv 9


Overlijdensnotities: kind - Maartje Simons Kruit [6280]

dochter van wijlen Simon en wijle Cornelia de Wit
Albert Zondag en Jan Haremaker


Geboortenotities: kind - Guurtje Simons Kruit [6282]

of volgens inv 9 17-1-1761


Overlijdensnotities: kind - Aaltje Simons Kruit [86070]

Frans Goezinne Wd


Geboortenotities: kind - Trijntje Sijmens Kruit [6062]

FO 13 van inv 9
Afbeelding

Jan Jans Pondman en Trijntje Frederiks Kruit
Man Jan Jans Pondman [56666] 6,147,442

    Geboren: 16 December 1768 - Westzaan 147,442
    Gedoopt: 28 Maart 1790 - Westzaan 442
   Overleden: 15 Augustus 1800 - Westzaan 147,442
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Pondman [53458] (1735-1819) 6,33,147
     Moeder: Grietje Wilems Valk [72918] (rond 1735-1785) 6,147


    Huwelijk: Niet gehuwd

 Andere partner: Maartje Frederiks Kruit [52231] (1771-1827) 6,33,147 - 20 Juli 1796 - Westzaan 147

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan was doopsgezind, ingeschreven bij de zuider gemeente. 147,442
Vrouw Trijntje Frederiks Kruit [52726] 6,33,147

    Geboren: 25 Juni 1765 - Westzaan 147
    Gedoopt: 5 Maart 1786 - Westzaan 147
   Overleden: 11 November 1829 - Westzaan
    Begraven: 


     Vader: Frederik Gerbrands Kruijt [57422] (rond 1725-      ) 6,13,33,147
     Moeder: Grietje Jans de Lange [8958] (rond 1727-1779) 321Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was doopsgezind, ingeschreven bij de waterlandse gemeente. 147


Kinderen
1 V Trijntje Jans Pondman [61002] 6,33

    Geboren: rond 1801 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 September 1821 - Westzaan
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Jans Pondman

volgens opgave der ouders te Westzaan.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Jans Pondman [61002]

Trijntje ongehuwd, ouders Jan Pondman en Trijntje Kruijt
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 April 2024 met Legacy 7.5 van Millennia