Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Klaas Jans Bobbeldijk en Antje Thomas Schouten
Man Klaas Jans Bobbeldijk [3875] 5,6,13,27

     Alias: Klaas Bobeldijk
    Geboren: - Westzaan 139
    Gedoopt: 11 Augustus 1737 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Bobbeldijk [3871] (rond 1715-      ) 5,6
     Moeder: Elisabeth Claas [3872] (rond 1719-      ) 5,6


    Huwelijk: 11 November 1764 - Zaandijk (Eerste huwelijk) 22,110

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Doopgegevens: Tjitske Jans Jans

• Straat bij de doop: Zu.
Vrouw Antje Thomas Schouten [4110] 13,14,27,110

     Alias: Antje Tomas Schoute,123 Antje Thamas Schouten 110
    Geboren: 1738 - Zaandijk 22,110
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Mei 1817 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 


     Vader: Thomas Schouten [40765] (rond 1710-      ) 13,27
     Moeder: Lijsbet van Leeuwen [34859] (rond 1710-      ) 13,27Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was getuige bij de doop van de kinderen van Cornelis Karbaat en Lijsbet Bobeldijk, haar kleinkinderen, in 1792-1793-1801 te Koog aan de Zaan 123

• Zij was getuige bij de doop van Ammartje Cornelis Karbaat in 1792 te Koog aan de Zaan 123


Kinderen
1 M Jan Claas Bobbeldijk [32043] 13,14

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 Augustus 1765 - Zaandijk 14
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Lijsbet Klaas Bobbeldijk [27407] 13,27,123

     Alias: Lijsbet Klaas Bobeldijk 36
    Geboren: 28 November 1766 - Koog aan de Zaan 163
    Gedoopt: 30 November 1766 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 2 Juli 1829 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Gerrits Carbaat [38662] (1755-1807) 13,27
      Huw: 25 Mei 1788 - Koog aan de Zaan 163. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 V Maartje Klaas Bobeldijk [46650] 13,123

    Geboren: 
    Gedoopt: 3 Maart 1771 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 
    Begraven: 
Doopnotities: kind - Lijsbet Klaas Bobbeldijk [27407]

getuijge Trijntje Bobbeldijk
Afbeelding

Cornelis Gerrits Carbaat en Lijsbet Klaas Bobbeldijk
Man Cornelis Gerrits Carbaat [38662] 13,27

     Alias: Cornelis Karbaat
    Geboren: 
    Gedoopt: 5 Oktober 1755 - Ilpendam
   Overleden: Januari 1807 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Huwelijk: 25 Mei 1788 - Koog aan de Zaan (man volg. huw, vr. 1ste huw) 163

 Andere partner: Dieuwertje Pieters Heertjes [34221] (rond 1760-      ) - 10 Oktober 1784 - Westzaan (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Huwelijkse gegevens 1784: eerder gehuwd 10-10-1784 Westzaan met Dieuwertje Pieters Heertjes, dochter van Pieter Heertjes Heertjes en Antje Sijmons Oosterhoorn.; jm en jd, beide te Koog 11

• Zijn ouders waren Gerrit Pietersz Carbaat en Jaapje Andries Maij. 11
Vrouw Lijsbet Klaas Bobbeldijk [27407] 13,27,123

     Alias: Lijsbet Klaas Bobeldijk 36
    Geboren: 28 November 1766 - Koog aan de Zaan 163
    Gedoopt: 30 November 1766 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 2 Juli 1829 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 


     Vader: Klaas Jans Bobbeldijk [3875] (1737-      ) 5,6,13,27
     Moeder: Antje Thomas Schouten [4110] (1738-1817) 13,14,27,110Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Huwelijkse gegevens 1788 Koog aan de Zaan: Het was haar eerste huwelijk maar haar man was wedunaar bij het aangaan van het huwelijk in 1788 te koog. 163


Kinderen
1 V Jannitje Cornelis Karbaat [35605] 13,56,123

     Alias: Jannetje Cornelis Karbaat 14,507
    Geboren: 15 December 1789 - Koog aan de Zaan 14,56,123,507
    Gedoopt: 20 December 1789 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 5 December 1838 - Zaandijk 56
    Begraven: 
    Partner: Klaas Gaafs Pel [42797] (1803-1885) 13,27,54
      Huw: 27 November 1828 - Koog aan de Zaan 56. (Volgende huwelijk)
    Partner: Dirk Cornelis Dekker [27694] (1797-1824) 1,5,6,13,14,507
      Huw: 25 Juni 1820 - Zaandijk 507. (Eerste huwelijk)2 V Antje Cornelis Karbaat [41558] 13,27,123,210,211

     Alias: Antje Cornelis Carbaat,36 Antje Karbaat
    Geboren: 2 September 1788 - Koog aan de Zaan 123
    Gedoopt: 7 September 1788 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 24 Juni 1833 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Partner: Hillebrand Gerrits Blees [38451] (1793-1828) 13,27,210,211
      Huw: 18 Augustus 1816 - Koog aan de Zaan 36. (Eerste huwelijk)3 V Maartje Cornelis Karbaat [41524] 6,13,27

    Geboren: 21 Februari 1791 - Koog aan de Zaan 36,123
    Gedoopt: 23 Februari 1791 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 29 Januari 1823 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Partner: Klaas Jan Klaas Bobbeldijk [45417] (1792-1864) 6,13,27,788
      Huw: 18 Augustus 1814 - Koog aan de Zaan 36. (Eerste huwelijk)4 M Gerrit Cornelis Karbaat [38643] 13,27

     Alias: Gerrit Cornelis Carbaat 498
    Geboren: 19 Augustus 1792 - Koog aan de Zaan 123
    Gedoopt: 26 Augustus 1792 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 4 September 1843 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Partner: Engeltje Pieters Kouwenhoven [41771] (1790-1848) 13,27,236
      Huw: 6 Oktober 1816 - Koog aan de Zaan. (Eerste huwelijk)5 V Grietje Cornelis Carbaat [42329] 13,27,210,211

     Alias: Grietje Carbaat
    Geboren: 8 Juni 1794 - Koog aan de Zaan 123,163
    Gedoopt: 15 Juni 1794 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 29 Januari 1862 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Partner: Jan Cornelis Muis [48143] (1798-1845) 13,27,210,211,236,498
      Huw: 7 December 1817 - Koog aan de Zaan 36. (Eerste huwelijk)6 M Jan Cornelis Karbaat [47454] 13,123

    Geboren: 19 November 1795 - Koog aan de Zaan 123
    Gedoopt: 29 November 1795 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 
    Begraven: 7 V Hilgond Cornelis Karbaat [47566] 13,123

    Geboren: 11 Februari 1798 - Koog aan de Zaan 123
    Gedoopt: 2 April 1798 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 
    Begraven: 8 V Jaapje Cornelis Karbaat [29486] 13,27

    Geboren: 12 Januari 1801 - Koog aan de Zaan 123
    Gedoopt: 23 Januari 1801 - Koog aan de Zaan 123
   Overleden: 10 April 1821 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
Doopnotities: Vrouw - Lijsbet Klaas Bobbeldijk

getuijge Trijntje Bobbeldijk


Doopnotities: kind - Jannitje Cornelis Karbaat [35605]

getuijge Antje Schoute


Overlijdensnotities: kind - Jannitje Cornelis Karbaat [35605]

Overledene: Jannetje Karbaat Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Koog aan de Zaan Leeftijd: 48 Vader: Cornelis Karbaat Geslacht: Man Moeder: Elisabeth Bobeldijk Geslacht: Vrouw relatie1: Klaas Pel


Doopnotities: kind - Maartje Cornelis Karbaat [41524]

getuijge Antje Tomas Schoute


Doopnotities: kind - Gerrit Cornelis Karbaat [38643]

getuijge Antje Schoute


Doopnotities: kind - Grietje Cornelis Carbaat [42329]

Antje Tomas Schoute als getuijge


Doopnotities: kind - Jan Cornelis Karbaat [47454]

getuijge Antje Tomas


Doopnotities: kind - Jaapje Cornelis Karbaat [29486]

getuijge Antje Schouten, haar oma
Afbeelding

Jan Dirks Kist en Lijsbeth Volkers Bobbeldijk
Man Jan Dirks Kist [79095] 16,24,821

    Geboren: - Graft
    Gedoopt: 25 December 1737 - Graft 821
   Overleden: 30 Mei 1801 - Wormerveer 821
    Begraven: 
    Huwelijk: 28 Juli 1765 - Wormerveer 17

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Geboortegegevens: zijn ouders waren Dirk Kist en Trijntje Louris. 821

• Notarisakten: 821 Jan leent op 4-8-1773 ƒ 200.- van Pieter Vis..
Jan Kist, woonagtig alhier, mij notaris bekend, dewelke bekende wel ende deugdelijk schuldig te weezen aan ende ten behoeven van Pieter Vis, meede alhier woonagtig, ofte den wettigen toonder deezes, de somma van twee hondert guldens, spruijtende uijt geleent geld, derhalven renuncieerende de exceptie van on aangetelde gelden beloovende hij comparant dezelve te zullen restitueeren, hijden over zes jaaren bij verdere prolongatie op vermaening, mits in laast gemelde gevallen elkanderen drie maanden bevorens waarschuwende en inkiddels van gemelde somma van twee hondert guldens, interessen te zullen betaalen tegens drie guldens van ieder hondert in 't jaar, aanvang neemende op heden en zullen blijven lopen tot de volle effectueele voldoening van gemelde hooftzom toe, verbindende hij comparant daar voor zijn persoon en goederen als naar rechten..
Aldus gepasseerd ter comptoire van mij Notaris, ter presentie van Pieter Stuurman en Poulus Voorn als getuijgen.Bron: 5736/66..

• Notarisakten: 821 Op 19-7-1765 wordt een huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan en Lijsbet, bron 5914/54..
Jan Kist, meerderjarig jongman en bruijdegom ter eenren, ende Lijsbet Volkers, weduwe en bruijd ter andere sijden, woonende tot Wormerveer, mij notaris bekend, te kennen gevende dat tussen haar was beraamt en beslooten een Christelijk huwelijk, omme sulkx met den eersten in des Heeren vreesen te doen voltrekken dan dat alvoorens tussen de comparanten beslooten en vastgestelt eenige conditiλn en voorwaarden, bestaande deselve in deese na volgende te weeten:
Eerstelijk verclaarden de aanstaande egtgenooten tot onderstand van haar huwelijk te sullen in en aanbrengen alle sodanige goederen en effecten als een ieder van haar in ijgendom reets sijn besittende, en die staande huwelijk van de een of anderen sijden bij weegens van erfenis of legaat mogten op of aan comen, waar van gemaakt sullen moeten werden twee staeten of inventarissen, dewelke bij bijden de aanstaande egtgenooten sullen moeten werden ondertekent en dewelke van die kragt en waarde sullen moeten werden gehouden als of deselve in deese meede waaren geschreeven..
Ten tweede dat van de voornoemde aan te brengenen en staande huwelijk op te stervene goederen geen het alderminste gemeenschap plaets sal hebben als hebbende de aanstaande egtgenooten die gesecludeert en uijt geslooten bij deesen..
Ten derden dat aangaande winst en verlies staande huwelijk vallende tussen de aanstaande egtgenooten gemeen sal sijn en ieder voor de helft genoten of gedragen sal werden..
Alle 't geene voornoemd staat verclaarden de comparanten te weesen haar huwelijkx contract, beloovende 't selve te sullen nacomen en malkanderen 't effect daar van te sullen doen en laeten genieten, onder verband van haar persoonen en goederen als naar rechten..
Aldus gepasseert tot Saandam voornoemd ter presentie van Jochem Claesen en Claes Jochemse als getuijgen
Vrouw Lijsbeth Volkers Bobbeldijk [88128] 16,24,54

     Alias: Lijsbeth Volkers, Lijsbeth Volkerts
    Geboren: 1731 - Bobeldijk
    Gedoopt: 3 Juni 1731 - Berkhout 822
   Overleden: 26 September 1807 - Wormerveer 822
    Begraven: 

 Andere partner: Adrianus Barents Alting [94322] (1726-1763) 16,24,54 - 14 Juli 1753 - Wormerveer (Eerste huwelijk) 17,28

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Volckert Jans (beroep timmerman) en Neeltje Claas.

• Lijsbeth was gereformeerd.lijsbet is op eigen belijdenisse aangenomen te wormerveer in 1753, samen met haar man adriaan barendsz. altink. in 1762 en 1776 woonde zij op het schoolpad.. 28,822

• Op 30 Mei 1801 is te Wormerveer een Notarisakten 821 opgemaakt. Bron 6450/26, Lijsbeth Volkerts, wed. en eenige geinstitueerde erfgenaam van wijlen haar vooroverleden man Jan Kist, wonende te Wormerveer, mij notaris bekend, dewelke verklaarde verkogt te hebben en dien volgens te cedeeren en in vollen vrijen eigendom te transporteeren aan en ten behoeve van de Heer Pieter Groot, wonende te Crommenie:
Een obligatie groot in capitaal duizend guldens ten lasten van het gemeeneland van Holland en Westvriesland ten comptoire der Stad Alkmaar staende ten name van Grietje Pieters, wed. Sijmon Lourisz. te Graft, verschijnende jaarlix 25 November zijnde fol 1678 nr. 20..
Een dito mede in capitaal duizend gulden ten lasten en comptoire als vooren ten naame van Marcelius de Jongh, gedateerd 15 Februarij 1708, verschijnende jaarlijks 15 februarij, folio 4212 nr. 20..
Aan welke obligatien zij transportante volgens de hier bij overgelegden extracten de behoorlijke eigendom heeft bekomen. Bekennende zij transportante zo van de capitale som als verschenen interesse van voorschreven obligatie ten vollen voldaan en betaald te zijn, quiteerende oversulx den Heer Kooper ten zaake voorsz. aanneemende en belovende het verkogte te zullen vrije en waaren, onder verband als naar Rechten. Gepasseerd te Wormerveer in presentie van Jan de Leeuw en Pieter Groen als getuigen..
Speciale procuratie door meer persoonen tot een zaak, november 1802, bron 6127/196..
Dirk Knip, Antje Knip weduwe Jan Gerritsz. Booij en Lijsbet Volkerts, weduwe Jan Kist, zijnde zij comparanten met en benevens Trijntje Volkerts, getrouwd met Cornelis Bobbeldijk, de eenige ervgenamen abintes tato van Jan Knip en Maritje Claas Bakker, indertijt echtelieden, onlangs te oostzaandam overleden, de comparanten te Uitdam en Wormerveer woonachtig, echter nu alhier present..
Dewelke verklaarden te constitueeren en machtig te maaken Willem Pommelijn, speciaal om in naam en van wegens hun comparanten te compareeren voor Schout en Scheepenen van Oostzaandam en aldaar wettig en na costume lovaal te cedeeren, transporteeren en in vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Leendert Leenderts, hun comparanten aandeel in een huis en erv, staande en gelegen te oostzaandam op 't Rosendaal bij gemelde overledene echtelieden bewoond geweest, de behoorlijke b...van opdracht en quitschelding te......vrijwaringe (ook om aangifte te doen van...) te belooven en voorts daar omtrent alles meerder tegen te doen en verrichten dat nodig zal moeten bevonden, met belofte van approbatie, onder verband als na rechten..
Gepasseerd te Zaandam voornoemd in presentie van Cornelis Bookes en Cornelis Ouwejan als getuigen.

• Te Wormerveer is een Notarisakten 821 opgemaakt. bron 6128/62.Dirk Knip, ten eersten, Antje Knip weduwe Jan Gerritsz. Booij, tweeder, Lijsbet Volkerts weduwe Jan Kist ten derder, en Willem Sommelijn in qualiteit als ingevolge de procuratie op den 7 december 1802 ten overstaan van mij notaris en getuigen gepasseert, gemachtigde van Cornelis Bobeldijk, als in huwelijk hebbende Trijntje Volkerts, en in die qualliteir ter vierder of laaster zijde..
Zijnde hij Dirk Knip en Antje Knip de eenige ervgenamen ab intestato van wijlen Jan Knip, en zij Lijsbet Volkerts en Trijntje Volkerts de eenige ervgenamen ab intestato van wijlen Maritje Claas Bakker, en welke gemelde Jan Knip en Maritje Claas Bakker, inder tijd zijn geweest echtelieden, die bij hunne mutueele testamentaire dispositie op den.....ten overstaan van mij notaris en getuigen gepasseerd, hunne wederzijde vrienden en ervgenamen ab intestato, na doode den langstleevende tot hunne ervgenamen hebben gesubstitueerd..
De comparanten te Uitdam, Wormerveer en Oostzaandam woonachtig, doch nu alle hier present, te kennen gevende, dat gemelde Jan Knip en Maritje Claas Bakker, in der tijd echtelieden, bij hunne voormelde testamentaire dispositie over en weder tot ervgenamen hebben geinstitueerd, en na doode der langstleveevende hunne wederzijde vrienden en ervgenamen aan ieders zijde voor de helft gesubstitueerd, dat eerst en zal op den .......de voornoemde Jan Knip en vervolgens op den .......de voornoemde Maritje Claas Bakker, alhier te Oostzaandam zijnde komen te overlijden en hunne voornoemde testamentaire dispositie met er dood hebbende geconfirmeerd en bevestigd, de gezamentlijke ervgenamen dezelve boedel en nalatenschap hebbende aanvaard, en naar dat 't lijk van den laast overledene was ter aarde besteld, zoo door 't verkoopen van roerende en onroerende goederen en't verdeelen van eenige der laast gemelde, als meede van enige bij cas zijnde penningen 't ontvangen der kooppenningen, als meede de uitstaande crediten zo veel mogelijk 't daar en tegen wederom voldoen en betalen der doodschulden, mitsgaders de verdere schulden en lasten tot lasten des boedels zijnde hebben gered en tot liquiditeit en effenheid gebracht, en als nu genegen en geresolveerd zijnde 't nog overige onder elkanderen te scheiden en verdeelen en verklaren 't zelve te bestaan in 't volgende als door de comparanten gekochte.
Gelden en ter zomma van ƒ 12:15:-.
en aan contanten penningen ƒ 889:13:-.
uitmakende samen ƒ 902:28:-.
aan en mitsdien competeerd ieder Ό part ter zomma van ƒ 225:12:-.
daarop dan te verdeeling overgaande zoo werd Dirk Knip in voldoening van zijn Ό part ter zomma van ƒ 225-12- in vrijen eigendom toe en aanbedeeld, aan gekochte goederen ƒ 9:6:- en aan contante penningen ƒ 216:6:-, samen ƒ 225:12:-..
Antje Knip in den voldoening van haar Ό part ter somma van ƒ 225-12- in vrijen eigendom toe en aanbedeeld..
aangekochte goederen ƒ 1:15:-.
en aan contante penningen ƒ 223:17:-, samen ƒ 225:12:-..
Lijsbet Volkerts wed. in voldoening van haar Ό part ter somma van ƒ 225-12- in vrijen eigendom toe en aanbedeeld.
aan contante penningen ƒ 225-12-.
Willem Sommelijn werd voor rekening van zijn principaal als in huwelijk hebbende Trijntje Volkerts in voldoening van haar Ό part ter zomma van ƒ 225-12- in vrijen eigendom toe en aanbedeeld.
aan gekochte goederen ƒ 1:14-.
en aan contante penningen ƒ 223:18:-, samen ƒ 225:12:-..
blijvende alleenlijk gemeen en onverdeeld de cr....ten lasten van Jacob Lam, Grietje de Graaf en Willem Bas..
Met welke voormelde schifting, scheiding en verdeeling zij comparanten over en weder verklaren te neemen volkomen genoegen en contentement en mitsdien dan elkander te cedeeren zodanig recht, actie en eigendom, als zij te voren int gemeen daar aan hebben gecompeteerd gehad met belofte van vrijwaring zo des behoud en bij scheiding van gemeen geweest zijnde goederen en gelden gebruikelijk is en de wijle buiten 't voort niet maar gemeen of onverdeeld is gebleven, maar alles is geliquideerd en afgerekend, en een ieder zijn portie bekend te hebben ontvangen, zoo verklaaren zij comparanten elkander over en weder te quiteeren finaal en absoluut enige de minste.....onder afstand vant verdere van enige nadere of andere scheiding, herscheiding enen relief en voorts van alles ;t geene in prejuditie deze enigsints zoude kunnen strekken, onder verband als na rechten..
En is aan mij notaris als secretarie te Oostzaandam 't recht der collataale sucessie (erfenis in de zijlinie) van de boedels en nalatenschappen van Jan Knip en Maritje Claas Bakker, den lands verschuldigd, voldaan en betaald..
Gepasseerd te Zaandam voornoemd in presentie van Cornelis Booken en Cornelis Ouwejan als getuigen.Kinderen
1 M Dirk Jans Kist [87463] 16,24,54,210,211

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 23 Februari 1766 - Wormerveer
   Overleden: 19 Mei 1811 - Wormer
    Begraven: 
    Partner: Sara Maartens Bakker [42117] (1765-1793) 16,24,36
      Huw: 6 Juni 1790 - Wormerveer 17,821. (Eerste huwelijk)
    Partner: Niesje Jacobs Dik [56345] (rond 1769-1850) 24,54,210,211,821
      Huw: 28 Juli 1799 - Wormer 98,821. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Neeltje Jans Kist [83537] 2,6,24,33,54

     Alias: Neeltje Kitt
    Geboren: - Westkrommeniedijk
    Gedoopt: 11 December 1768 - Wormerveer
   Overleden: 20 November 1840 - West-Knollendam
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jans Boon [83536] (1775-1840) 2,6,24,33,54,821
      Huw: 4 Juni 1797 - West-Knollendam 821. (Eerste huwelijk)3 M Louwris Jans Kist [75745] 24

    Geboren: 26 November 1771 - Wormerveer
    Gedoopt: 1 December 1771 - Wormerveer
   Overleden: 20 April 1776 - Wormerveer 12
    Begraven: 4 M Louweris Jans Kist [75744] 24

    Geboren: 25 Juli 1777 - Wormerveer
    Gedoopt: 27 Juli 1777 - Wormerveer
   Overleden: 12 Januari 1782 - Wormerveer
    Begraven: 
Algemene notities: Vrouw - Lijsbeth Volkers Bobbeldijk

op de Bobeldijk. 822


Notities: Huwelijk

j.m. wed. alhier met betoog getrouwd 17


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Jans Kist [83537]

Jacob Boon wd/ Westknollendam/ Herke Tulp, broodbakker, 42 jaar, buurman & Hendrik Pette, politie, 68 jaar, bekende.
Afbeelding

Aris Jans Stolp en Lijsebeth Jans Bobbeldijk
Man Aris Jans Stolp [7179] 5,6,13,27,54

    Geboren: - Westzaan 87,151
    Gedoopt: 8 Augustus 1751 - Westzaan
   Overleden: 5 September 1836 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Stolp [58668] (1716-1765) 2,5,6
     Moeder: Guurtje Gerrits Holm [57904] (1719-1770) 2,5,6


    Huwelijk: 9 Oktober 1773 - Westzaan (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Eefje Senten Otter [80071] (1743-1827) 24,54 - 11 Mei 1806 - Wormerveer (Volgende huwelijk) 98

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Doopgegevens: Neeltje Claas Claas

• Straat bij de doop: We.
Vrouw Lijsebeth Jans Bobbeldijk [27548] 5,6,13,27,54

    Geboren: - Westzaan 87,151
    Gedoopt: 5 Januari 1749 - Westzaan
   Overleden: 10 November 1795 - Westzaan 12
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Bobbeldijk [3871] (rond 1715-      ) 5,6
     Moeder: Elisabeth Claas [3872] (rond 1719-      ) 5,6Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Doopgegevens: Maartje Jans

• Straat bij de doop: Zu.


Kinderen
1 M Jan Aris Stolp [2037]

    Geboren: 26 Juli 1774 - Oostzaandam 87
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1775 - Oostzaandam
    Begraven: 2 M Jan Aris Stolp [78616] 24,54

    Geboren: 15 September 1775 - Oostzaandam 87
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 November 1852 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Jannetje Adelaars de Ruiter [27428] (rond 1775-1846) 24,54
      Huw: 17 Mei 1807 - Wormerveer 98. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 M Cornelis Aris Stolp [79148] 199

    Geboren: 
    Gedoopt: 5 Januari 1778 - Oostzaandam 199
   Overleden: vσσr 1781 199
    Begraven: 4 M Cornelis Aris Stolp [86296] 5,6

     Alias: Cornelis Claas Stolp 1
    Geboren: 25 November 1781 - Oostzaandam 87
    Gedoopt: 29 November 1781 - Oostzaandam
   Overleden: 18 April 1859 - Zaandijk 199
    Begraven: 
    Partner: Maartje Claas Molenaar [57811] (1770-      ) 1,5,6
      Huw: 24 Februari 1799 - Westzaan 11. (Eerste huwelijk)5 M Jacob Aris Stolp [35156] 5,6,13,27

     Alias: Jacob Arends Stolp, Jan Arie Stolp
    Geboren: 30 Maart 1784 - Westzaan 553
    Gedoopt: 4 April 1784 - Westzaan
   Overleden: 12 Mei 1842 - Koog aan de Zaan 553
    Begraven: 
    Partner: Neeltie Cornelis Otter [30839] (1774-1834) 6,13,14,27
      Huw: 13 November 1808 - Zaandijk. (Eerste huwelijk)6 V Lijsbeth Aris Stolp [67373] 5,6

    Geboren: 12 Januari 1788 - Westzaan
    Gedoopt: 20 Januari 1788 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 7 M Gerrit Aris Stolp [67371] 5,6

    Geboren: 18 November 1790 - Westzaan
    Gedoopt: 21 November 1790 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 8 M Aris Aris Stolp [67370] 5,6

    Geboren: 7 Juni 1793 - Westzaan
    Gedoopt: 9 Juni 1793 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Aris Jans Stolp

Eefje Otten wn Cornelis Swemmer, werkman, 39 jaar & Wouter Altink, werkman, 29 jaar, beide buren.


Overlijdensnotities: kind - Jan Aris Stolp [78616]

Jannetje de Ruijter wn/ Stijntje Lelievelt/ Warmoespad/werkman /
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 7 Juli 2022 met Legacy 7.5 van Millennia