Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Willem Pieters Teeling en Klara Aletta Pieters Middelburg
Man Willem Pieters Teeling [81186] 54

    Geboren: 3 Maart 1857 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Mei 1931 - Medemblik
    Begraven: 


     Vader: Pieter Simons Teeling [83123] (1822-1880) 13,14,36,54
     Moeder: Helena Jans Roozendaal [49095] (1826-1873) 36,54


    Huwelijk: 25 April 1880 - Wormerveer (Eerste huwelijk)
Vrouw Klara Aletta Pieters Middelburg [23824] 54

    Geboren: 1858 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Februari 1932 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Pieter Reinderts Middelburg [81074] (1827-1879) 54
     Moeder: Dieuwertje Dirks Loots [50458] (1830-1917) 13,54,497

Kinderen
1 V Helena Willems Teeling [59069] 1289

    Geboren: 13 Januari 1881 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Pieter Johan Willems Teeling [59092] 1289

    Geboren: 17 Februari 1882 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 1933 - Wormerveer
    Begraven: 3 V Dieuwertje Willems Teeling [81100] 54

    Geboren: 21 Februari 1884 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Januari 1885 - Wormerveer
    Begraven: 4 M Willem Cornelis Willems Teeling [81076] 54

    Geboren: 11 Juni 1886 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Maart 1949 - Wormerveer
    Begraven: 5 V Gerritje Willems Teeling [60430] 1289

    Geboren: 5 November 1889 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Jansje Willems Teeling [57967] 54

    Geboren: 15 Maart 1891 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Augustus 1891 - Wormerveer
    Begraven: 7 M Barend Jan Willems Teeling [53473] 54

    Geboren: 1 Juni 1892 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Maart 1917 - Wormerveer
    Begraven: 8 V Jannetje Willems Teeling [60911] 1289

    Geboren: 5 Januari 1894 - Wormerveer 1289
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Willem Pieters Teeling

Klara Aletta Middelburg / Sluispad/ Overgebracht Vak F, 3e klasse No.161


Overlijdensnotities: Vrouw - Klara Aletta Pieters Middelburg

Willem Teeling / Sluispad 40/ Steenhouwer: Fa.Bruin & Bont d.d. 21-6-1931


Notities: Huwelijk

Bruidegom Willem Teeling Beroep Schippersknecht Geboorteplaats Wormerveer Leeftijd 23 Bruid Klara Aletta Middelburg Beroep dienstbode Geboorteplaats Wormer Leeftijd 23 Vader van de bruidegom Pieter Teeling Beroep Koopman Moeder van de bruidegom Helena Roozendaal Vader van de bruid Pieter Middelburg Moeder van de bruid Dieuwertje Loots


Overlijdensnotities: kind - Dieuwertje Willems Teeling [81100]

/ Noorddijk/ 11 maanden oud/


Overlijdensnotities: kind - Willem Cornelis Willems Teeling [81076]

Risje Böckman / Paul Krugerstraat 18/Schoenmaker /


Overlijdensnotities: kind - Jansje Willems Teeling [57967]

/ Weverspad/ Bijna 5 maanden oud/


Overlijdensnotities: kind - Barend Jan Willems Teeling [53473]

/ Sluispad 40/Zonder /
Afbeelding

Cornelis Klaas Ofman en Maartje Reinderts Middelburg
Man Cornelis Klaas Ofman [8264] 36,54

    Geboren: 1831 - Krommenie 36
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 November 1894 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Klaas Hendriks Ofman [80580] (rond 1800-1870) 24,36,54
     Moeder: Stijntje Pieters Ooms [49369] (1799-1869) 36,54


    Huwelijk: 8 November 1863 - Wormerveer (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Aaltje Klaas Kat [8689] (1829-1858) 36,54 - 9 Mei 1852 - Wormer (Eerste huwelijk) 36
Vrouw Maartje Reinderts Middelburg [49358] 54

    Geboren: 1832 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 November 1889 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Reindert Jans Middelburg [76052] (1795-1848) 24,54
     Moeder: Klara Aletta Floris Schaap [66737] (1797-      ) 5,6,12,54

Kinderen
1 M Nikolaas Cornelis Ofman [95869] 54

    Geboren: rond 1865 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Maart 1870 - Wormerveer
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Klaas Ofman

Maartje Middelburg wn/ Aaltje Kat/ Sluispad/ 18300716 / Lijkkleed No.3


Overlijdensnotities: Vrouw - Maartje Reinderts Middelburg

Cornelis Ofman ee/ Krommenieërpad/


Notities: Huwelijk

Bruidegom Cornelis Ofman Beroep Schippersknecht Geboorteplaats Krommenie Leeftijd 33 Bruid Maartje Middelburg Beroep dienstbode Geboorteplaats Wormer Leeftijd 31 Vader van de bruidegom Klaas Ofman Beroep Timmerman Moeder van de bruidegom Stijntje Ooms Vader van de bruid Rijndert Middelburg Moeder van de bruid Klara Aletta Schaap. weduwnaar van Aaltje Kat


Overlijdensnotities: kind - Nikolaas Cornelis Ofman [95869]

/ Weg en Zaan/ vader was schipper/
Afbeelding

Reindert Jans Middelburg en Klara Aletta Floris Schaap
Man Reindert Jans Middelburg [76052] 24,54

    Geboren: 11 November 1795 - Wormerveer
    Gedoopt: 15 November 1795 - Wormerveer
   Overleden: 13 Juni 1848 - Wormer 8
    Begraven: 


     Vader: Jan Reijderts Middelburg [87363] (rond 1750-      ) 13,14,16,24
     Moeder: Grietje Huijberts Brand [87364] (1766-1847) 16,24


    Huwelijk: 20 Mei 1821 - Wormer (Eerste huwelijk) 12

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten: Den eersten April agttienhonderd een en twintig, compareerde voor ons Maarten van Orden vrederegter van het Kanton Zaandam n° 2 in Noordholland geadsisteerd met onzen griffier, ter onzer woonstede gelegen te Zaandam aan den Zuiddijk n° 278.
Reijndert Middelburg, arbeider wonende te Wormer in dit Kanton, welke aan ons te kennen gaf, dat hij voornemens zijnde een huwelijk aan te gaan met Clara Floris Schaap, wonende mede te Wormer, dat hij bewijs zoude moeten produceeren van het overlijden van zijn vader, dewelke verscheiden jaren geleden naar buiten 's lands is gegaan, en nooit eenig berigt van hem is ingekomen, en dus dit niet kan doen; - kunnende echter dit gemis worden goedgemaakt, door een verklaring van vier getuigen, die daar omtrend de vereischte verklaring konden afleggen, met verzoek dat wij daarvan acte wilde opmaken, en aan hem afgeven; gelijk mede compareerden de volgende getuigen:
Pieter Molenaar, arbeider
Jacob Betlem, kuijper
Jan Jacobsz Heijn, arbeider, en
Pieter Jansz Kop, arbeider, allen goede vrienden en wonende te Wormer.
Dewelke verklaarden dat zij wel gekend hebben Jan Middelburg, gewoond hebbende te Wormer; gevende voor redenen van wetenschap, zo van familiebetrekking als andersints, wel van de moeder van Reijndert Middelburg vernomen te hebben, dat er nooit eenig berigt van zijn vader is ingekomen, waarom zij lieden geen zwarigheid maken deze verklaring in gemoede af te leggen.
En is hier van opgemaakt dit proces verbaal, hetwelk door den verzoeker, en de bovengemelde getuigen, na gedane voorlezing, met ons en onze griffier is ondertekend, en waarvan aan den Requirant afschrift zal worden gegeven, om te strekken daar enwaar zulks behoren zal.
Gedaan te Zaandam, ten dage, jare, en plaatze als boven.
Vrouw Klara Aletta Floris Schaap [66737] 5,6,12,54

     Alias: Klaas Aletta Floris Schaap
    Geboren: 26 Mei 1797 - Westzaan
    Gedoopt: 28 Mei 1797 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Floris Hendriks Schaap [86376] (1760-1821) 1,5,6,33
     Moeder: Trijntje Arends Booij [86377] (1756-1839) 1,5,6,33Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Doopgegevens: Maartje

• Straat bij de doop: NZ.


Kinderen
1 M Floris Rijnderts Middelburg [81066] 24,36,54,840

    Geboren: 25 November 1823 - Wormerveer 840
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 November 1913 - Wormerveer 840
    Begraven: 
    Partner: Geertje Teunis Boot [50451] (1826-1882) 24,54,840
      Huw: 18 Januari 1852 - Wormerveer 36. (Eerste huwelijk)2 M Pieter Reinderts Middelburg [81074] 54

    Geboren: 1827 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Juli 1879 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Dieuwertje Dirks Loots [50458] (1830-1917) 13,54,497
      Huw: 21 Mei 1854 - Koog aan de Zaan. (Eerste huwelijk)3 V Grietje Rijnderts Middelburg [95434] 54

    Geboren: rond 1830 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Januari 1905 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Klaas Klaas Ofman [80572] (1833-1912) 54
      Huw: 3 Juni 1860 - Wormerveer 56. (Eerste huwelijk)4 V Maartje Reinderts Middelburg [49358] 54

    Geboren: 1832 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 November 1889 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Klaas Ofman [8264] (1831-1894) 36,54
      Huw: 8 November 1863 - Wormerveer. (man volg. huw, vr. 1ste huw)5 M Cornelis Rijnderts Middelburg [81069] 54,56

    Geboren: 1836 - Wormer 56
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Pieters van Bergen [50453] (1833-      ) 54,56
      Huw: 22 April 1866 - Wormer 56. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: kind - Pieter Reinderts Middelburg [81074]

Dieuwertje Loots et/ Noorddijk/Timmerman / 10 minuten klokluiden ƒ 0,30


Overlijdensnotities: kind - Grietje Rijnderts Middelburg [95434]

Klaas Ofman ee/ Wijk P Nr.11/ 30 minuten klokluiden ƒ 0,90


Overlijdensnotities: kind - Maartje Reinderts Middelburg [49358]

Cornelis Ofman ee/ Krommenieërpad/
Afbeelding

Teunis Floris Middelburg en Neeltje Willems Zwart
Man Teunis Floris Middelburg [77262] 24

    Geboren: 1855 - - 36
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Floris Rijnderts Middelburg [81066] (1823-1913) 24,36,54,840
     Moeder: Geertje Teunis Boot [50451] (1826-1882) 24,54,840


    Huwelijk: 5 Juni 1881 - Zuid en Noord Schermer (Eerste huwelijk)
Vrouw Neeltje Willems Zwart [6564] 54

    Geboren: rond 1857 - Schermerhorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Mei 1910 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Willem Jans Zwart [74687] (1827-      ) 54,56
     Moeder: Antje Cornelis Bloem [3081] (1833-1909) 54,56 Andere partner: Pieter Pieters ten Wolde [56707] (rond 1855-1916) 54 - 17 Maart 1892 - Wormer (man volg. huw, vr. 1ste huw) 56Kinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Neeltje Willems Zwart

Pieter ten Wolde ee/ Teunis Middelburg/ Karnemelkspad 16/


Notities: Huwelijk

Bruidegom
Teunis Middelburg
Beroep
arbeider
Geboorteplaats
-
Leeftijd
26

Bruid
Neeltje Swart
Beroep
dienstbode
Geboorteplaats
-
Leeftijd
24

Vader van de bruidegom
Floris Middelburg
Beroep
Winkelier

Moeder van de bruidegom
Geertje Boot

Vader van de bruid
Willem Swart

Moeder van de bruid
Antje Bloem
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 December 2021 met Legacy 7.5 van Millennia