Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Jan Klaas Ruiter en Trijntje Gerrits Groot
Man Jan Klaas Ruiter [83322] 2

    Geboren: vr 1747
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 29 September 1771 - Knollendam (religious) 30
Vrouw Trijntje Gerrits Groot [83323] 2

     Alias: Treijntie Gerrits Groot
    Geboren: vr 1747
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen

Notities: Huwelijk

kerk: Jan Claasz Ruiter wed te Krommenie met Treijntie Gerritz Groot jd te Oostknolllendam } Oostknollendam
Afbeelding

Trijntje Gerrits Groot
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Trijntje Gerrits Groot [83323] 2

     Alias: Treijntie Gerrits Groot
    Geboren: vr 1747
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Jan Klaas Ruiter [83322] (vr 1747-      ) 2 - 29 September 1771 - Knollendam (religious) 30Kinderen
1 M Gerrit Groot [83946] 2

    Geboren: 22 September 1767 - Oostknollendam
    Gedoopt: 27 September 1767 - Knollendam 31
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Gerrit Groot [83946]

doopgetuige: Aaltje Jans Liet
Afbeelding

Klaas Jacobs Sikkes en Trijntje Jacobs Groot
Man Klaas Jacobs Sikkes [87653] 2,16,24,54

    Geboren: vr 1748 - Wormerveer 28
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 25 Augustus 1768 - Knollendam (religious) 17,28,30

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Klaas was mennoniet 28

Zijn ouders waren Jacob Sickes en Aaltje Jans;. 12 Trouwen Uitgeest: Impost trouwen Westzaan; derde gebod 02-07-1724 Jacob Sickes, jm Marken-binnen onder Uitgeest X Aaltje Jans, jd Westknollendam

Notarisakten: Folio 236. Heden den sesden October 1784 weescamer gehouden Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Jan Jansz Haan wonende te Crommenie in qualiteijt als bij weesmeesteren voormeld: aangestelde voogd over Dirk Cornelisz Schouten oud 3 jaar, zoon van Cornelis Schouten geteeld bij wijlen Guurtje Pieters Boij wonende te Crommeniedijk voor 1/11 part, en over Jacob en Cornelis Klaasz Sikkes, kinderen van Klaas Jacobse Sikkes, de eerste oud 15 en de tweede oud 12 jaar wonende te Wormerveer te zamen voor 1/11 part: alsmede over Klaas Jacobse Prins: oud 23 jaar, zoon van Jacob Simonse Prins, geteeld bij wijlen Maartje Jacobs Sikkes voor 1/22 part, wonende te Westzaandam, te zamen broeders en susters kindskinderen, en mede ervgenamen ab intestato van wijlen Jan Sikkes: nu door het overlijden van desselfs nagelatene wedue Neeltje Ronkse Meester, in later huwelijk getrouwd met Reijer van der Hoeve op en aanbestorven: dewelke in die qualiteijt op heden heeft gedaan rekening en verantwoording dier nalatenschap en bevonden aan contante penningen f 200: 0: 0
Vrouw Trijntje Jacobs Groot [84075] 2,16,24,54

    Geboren: - Oostknollendam 28
    Gedoopt: 30 September 1742 - Knollendam 31
   Overleden: 7 December 1826 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Jacob Allerts Groot [84052] (1700-      ) 2
     Moeder: Guurtje Sijmons Stoffel [84053] (1699-      ) 2Gebeurtenissen uit het leven waren:

Getuige bij doop van: Trijntje Jacobs Groot, Oktober 1779, Knollendam. 31

Trijntje was gereformeerd. 28


Kinderen
1 M Jacob Klaas Sikkes [76778] 16,24,54

    Geboren: rond 1770 - Wormerveer 28
    Gedoopt: 28 Maart 1790 - Wormerveer
   Overleden: 17 Februari 1850 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Aaltje Gerrits Leerlooijer [87318] (rond 1769-1819) 16,24,54
      Huw: 27 Mei 1792 - Wormerveer 12,17,28. (Eerste huwelijk)
    Partner: Geertje Klaas Krouwel [80101] (1779-1857) 24,54,841
      Huw: 14 Mei 1826 - Wormerveer. (Volgende huwelijk)2 M Jan Klaas Sikkes [76785] 24

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 30 December 1770 - Wormerveer
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Cornelis Klaas Sikkes [30142]

    Geboren: rond 1772
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Jacobs Groot

Klaas Sikkes wd


Notities: Huwelijk

Claas Jacobz Sikkes jm wonende te Wormerveer met Trijntje Jacobs Groot jd van Oostknollendam te Oostknollendam 17


Overlijdensnotities: kind - Jacob Klaas Sikkes [76778]

Geertje Krouwel et/ Aaltje Leerlooijer/ Schoolpad/
Afbeelding

Jacob Fredriks Huijsman en Trijntje Jacobs Groot
Man Jacob Fredriks Huijsman [86506] 1,13,14,24,27,38

    Geboren: 6 Mei 1794 - Wormerveer 14,38
    Gedoopt: 11 Mei 1794 - Wormerveer
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Frederik Alberts Huisman [79023] (1767-1831) 13,14,24,27,54,209,210,263
     Moeder: Neeltje Klaas Barkhout [19478] (1765-1830) 13,14,24,27,54,209,210,263


    Huwelijk: 15 Oktober 1815 - Zaandijk (Eerste huwelijk) 38

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jacob Fredriks Huijsman had als beroep: schuitenmaker 38

Neeltje Barkhout was/waren getuigen bij de doop kinderen in 1815. 14
Vrouw Trijntje Jacobs Groot [86507] 1,6,13,14,27,440

    Geboren: 6 Oktober 1789 - Westzaan 14,440
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Januari 1876 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans Groot [26756] (rond 1760-1803) 13,27
     Moeder: Maartje Pieters de Boer [42940] (rond 1760-1792) 13,27

Kinderen
1 M Fredrik Jacobs Huisman [34032] 13,14,27,38

    Geboren: 21 Januari 1816 - Zaandijk 14,38,507
    Gedoopt: 25 Januari 1816 - Zaandijk 14
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Jans Banning [28565] (1815-      ) 13,27,38
      Huw: 18 November 1838 - Zaandijk 38. (Eerste huwelijk)2 V Maartje Jacobs Huijsman [31843] 13,38

    Geboren: 1817 - Zaandijk 38
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Matthijs Davids Teer [28296] (1817-      ) 13
      Huw: 18 November 1838 - Zaandijk. (Eerste huwelijk)3 V Neeltje Jacobs Huisman [9951] 1

    Geboren: rond 1818 1
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Oktober 1819 - Zaandijk 1
    Begraven: 4 V Neeltje Jacobs Huisman [6780] 13,27,38

    Geboren: 1820 - Zaandijk 38
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 September 1883 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Klaas Huisman [6632] (1820-1863) 13,27,38
      Huw: 7 Mei 1843 - Zaandijk 38. (Eerste huwelijk)5 V Geertje Jacobs Huisman [86009] 1

    Geboren: 1823 - Zaandijk 1
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Maart 1823 - Zaandijk 1
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Jacob Fredriks Huijsman

zie rin 6779


Algemene notities: Vrouw - Trijntje Jacobs Groot

Volgens opgave der ouders te Westzaan. 440


Notities: Huwelijk

Vader bruidegom Fredrik Huisman Moeder bruidegom Neeltje Berkhout Vader bruid Jacob Groot Moeder bruid Maartje Boon


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Jacobs Huisman [9951]

oud vijf weken


Overlijdensnotities: kind - Geertje Jacobs Huisman [86009]

oud zes weken
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 21 Oktober 2021 met Legacy 7.5 van Millennia