Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Barend Hendriks Boontje en Maartje Pieters Suijker
Man Barend Hendriks Boontje [58401] 48

    Geboren: - Assendelft 48
    Gedoopt: 10 Maart 1691 - Assendelft 165
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Baerts Boontje [43652] (rond 1660-      ) 165
     Moeder: Aegje Claes [73766] (rond 1660-      ) 165


    Huwelijk: 
Vrouw Maartje Pieters Suijker [58444]

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 December 1700 - Assendelft
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Pieter Gerrits Suijker en Trijntje Klaas Poel. 48


Kinderen
1 V Aagje Baars Boon [96682] 49

     Alias: Aagje Barends Boontje 39
    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 4 Januari 1729 - Assendelft 48
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Jans van der Laan [94397] (1728-      ) 12,39,48
      Huw: 4 Mei 1755 - Assendelft 492 V Trijntje Baarts Boon [96812]

     Alias: Trijntie Baers Boon 49
    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 21 September 1731 - Assendelft 48
   Overleden: 29 Mei 1781 - Assendelft
    Begraven: 
    Partner: Klaas Sijmens Toot [96811] (1730-1790) 49
      Huw: 7 Mei 1757 - Assendelft 493 M Hendrik Barends Boontje [96876] 39,48

     Alias: Hendrik Baarts Boon, Hendrik Baerts Boon, Hendrik Barends Boon,12 Hendrik Baerts Koning 49
    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 18 Januari 1733 - Assendelft 39
   Overleden: 31 Maart 1842 - Assendelft 7
    Begraven: 
    Partner: Impje Gerrits Jak [96877] (1734-      ) 39,48,49
      Huw: 7 Mei 1758 - Assendelft
Doopnotities: kind - Aagje Baars Boon [96682]

Baart Hijn vader en moeder Marie Pieters RK Grietje Pieter aangever


Doopnotities: kind - Hendrik Barends Boontje [96876]

Baart Hendriks vader en moeder Marij Pieters RK Trijntje Hendrik aangever
Afbeelding

Hendrik Barends Boontje en Impje Gerrits Jak
Man Hendrik Barends Boontje [96876] 39,48

     Alias: Hendrik Baarts Boon, Hendrik Baerts Boon, Hendrik Barends Boon,12 Hendrik Baerts Koning 49
    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 18 Januari 1733 - Assendelft 39
   Overleden: 31 Maart 1842 - Assendelft 7
    Begraven: 


     Vader: Barend Hendriks Boontje [58401] (1691-      ) 48
     Moeder: Maartje Pieters Suijker [58444] (1700-      )


    Huwelijk: 7 Mei 1758 - Assendelft

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was te Assendelft rooms katholiek 49

• Hij was getuige bij de doop van Baart Crelis van der Laan in 1762 te Assendelft 48
Vrouw Impje Gerrits Jak [96877] 39,48,49

    Geboren: - Assendelft 48,49
    Gedoopt: 2 Mei 1734 - Assendelft 39,48
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Jans Jak [15552] (1701-      ) 39
     Moeder: Maartje Hendriks Schout [15543] (1698-      ) 39Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was te Assendelft rooms katholiek 48,49

• Haar ouders waren Gerrit Jans Jak en Maartje Hendriks Schout.


Kinderen
1 M Baart Hendriks Boon [96878] 49

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Januari 1759 - Assendelft 48,49,577
   Overleden: vσσr 1760
    Begraven: 2 M Baart Hendriks Boon [98574] 49

    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 3 Februari 1760 - Assendelft 577
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Jans Kramer [98575] (1762-1848) 49
      Huw: 4 Mei 1788 - Assendelft 493 M Jan Hendriks Boon [96880] 49

    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 17 Oktober 1761 - Assendelft 48,577
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jannetje Gerrits Knisp [96818] (1759-      ) 49
      Huw: 12 Mei 1782 - Assendelft 494 M Klaas Hendriks Boon [96881] 49

    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 25 Maart 1764 - Assendelft 48,49,577
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Aaltje Jans Kramer [79562] (1767-      ) 495 M Cornelis Hendriks Boon [98130] 49

    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 3 November 1765 - Assendelft 48,49,577
   Overleden: 27 April 1830 - Assendelft
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Crelis de Jong [96684] (rond 1765-      )
      Huw: 5 November 1786 - Assendelft
    Partner: Johanna Jans Flore [99422] (1785-      ) 49
      Huw: 21 Mei 1809 - Assendelft 49. (man volg. huw, vr. 1ste huw)6 M Sijmen Hendriks Boon [96883] 49

    Geboren: 
    Gedoopt: 6 Januari 1768 - Assendelft 48,49
   Overleden: 
    Begraven: 7 V Maartje Hendriks Boon [96884] 49

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 Februari 1769 - Assendelft 48,49,577
   Overleden: 
    Begraven: 8 M Gerrit Hendriks Boon [96885] 49

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Maart 1770 - Assendelft 49,577
   Overleden: 
    Begraven: 9 V Johanna Hendriks Boon [96886] 49

     Alias: Jannetje Hendriks Boon 56
    Geboren: 
    Gedoopt: 3 Februari 1772 - Assendelft 577
   Overleden: 6 Maart 1827 - Assendelft 56
    Begraven: 
    Partner: Pieter Klaas Peetam [96904] (1770-      ) 49
      Huw: 5 Mei 1793 - Assendelft 49
    Partner: Jan Jans Kaik [99256] (1757-1841) 48,49
      Huw: 30 Januari 1803 - Assendelft 49. (Volgende huwelijk)
Doopnotities: Man - Hendrik Barends Boontje

Baart Hendriks vader en moeder Marij Pieters RK Trijntje Hendrik aangever


Doopnotities: Vrouw - Impje Gerrits Jak

Gerrit Janz vader en moeder Maartje Hendricks RK Antje Hendrik aangever


Doopnotities: kind - Baart Hendriks Boon [96878]

Aafje Gerrits RK


Doopnotities: kind - Baart Hendriks Boon [98574]

Aagje Baarts, Koning doorgestreept. RK


Doopnotities: kind - Jan Hendriks Boon [96880]

Gerrit Jans Jak, Koning doorgestreept.


Doopnotities: kind - Klaas Hendriks Boon [96881]

Aagje Baarts Boon RK


Doopnotities: kind - Cornelis Hendriks Boon [98130]

Antje Hendriks Schoute RK


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Hendriks Boon [98130]

aangever zijn zoon Cornelis.


Doopnotities: kind - Sijmen Hendriks Boon [96883]

Gerrit Jans Jak RK


Doopnotities: kind - Maartje Hendriks Boon [96884]

Trijntje Baarts Boon RK


Doopnotities: kind - Gerrit Hendriks Boon [96885]

Aagje Baarts Boon


Doopnotities: kind - Johanna Hendriks Boon [96886]

Gerrit Jans Jak, RK. Vader heet ook Koning.
Afbeelding

Klaas Hendriks Boontje en Guurt Claas Kaijk
Man Klaas Hendriks Boontje [63392]

     Alias: Claes Hendriks Boon 165
    Geboren: - Assendelft 165
    Gedoopt: 19 Juli 1689 - Assendelft 165
   Overleden: 16 Maart 1750 - Assendelft
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Baerts Boontje [43652] (rond 1660-      ) 165
     Moeder: Aegje Claes [73766] (rond 1660-      ) 165


    Huwelijk: 30 April 1717 - Assendelft 7

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Op 1725 is te Assendelft een Notarisakten 165 opgemaakt. Notaris Jacob Beets maakt een testament voor Willem Bouwese op waarin deze het huis met aanhorigheden vermaakt aan Claas Heijndriks en zijn vrouw Guurtje Claas. Laatstgenoemde echtpaar woonde bij hem in.
In 1737 maakt Notaris Beets een aanvulling op bovennoemd testament waarin ook een bed aan het echtpaar wordt vermaakt.
Vrouw Guurt Claas Kaijk [63418] 165

     Alias: Guurtje Klaas Kayk 48,165
    Geboren: - Assendelft 48,165
    Gedoopt: 12 Oktober 1686 - Assendelft 165
   Overleden: 16 Juli 1758 - Assendelft 165
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Claas Dirkcksz. Kaaijk/Kaijk en Grietje Claas Kaaijk Kaijk. 7


Kinderen
1 M Heijndrik Claas Boon [73844] 165

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 Augustus 1719 - Assendelft 165
   Overleden: 23 Oktober 1720 - Assendelft 165
    Begraven: 2 V Grietje Claas Boon [73860] 165

     Alias: Grietie Klaes Boon 49
    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 8 April 1722 - Assendelft 7,165
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Klaas Pik [96699] (1726-      ) 48
      Huw: 11 Mei 1755 - Assendelft 493 M Hendrik Klaas Boon [25714] 48,49

     Alias: Hendrik Klaas Boontje
    Geboren: - Assendelft 48,49
    Gedoopt: 15 Februari 1724 - Assendelft 165
   Overleden: 18 Juli 1796 - Assendelft 165
    Begraven: 
    Partner: Antje Cornelis Zijp [25778] (1728-1795) 48
      Huw: 13 Mei 1753 - Assendelft 494 M Claas Claas Boontje [73864]

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 November 1726 - Assendelft 165
   Overleden: 3 November 1727 - Assendelft 165
    Begraven: 5 V Jannetje Claas Boon [73869] 165

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 Mei 1729 - Assendelft 165
   Overleden: 
    Begraven: 6 M Klaas Klaas Boon [96961]

     Alias: Klaes Klaes Boon,48,49 Klaas Klaas Boontje 48
    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 8 Oktober 1731 - Assendelft 48
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Sijmens Toot [96962] (1731-      ) 49
      Huw: 20 Mei 1759 - Assendelft 497 M Jan Claas Boon [73882] 49,165

    Geboren: - Assendelft 49
    Gedoopt: 15 December 1734 - Assendelft 165
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maartje Sijmens Toot [97071] (1736-      ) 48
      Huw: 1 Juni 1760 - Assendelft 49
Doopnotities: kind - Heijndrik Claas Boon [73844]

Trijn Hendriks


Doopnotities: kind - Grietje Claas Boon [73860]

Haesje Leenders


Doopnotities: kind - Claas Claas Boontje [73864]

Trijn Claas


Doopnotities: kind - Jannetje Claas Boon [73869]

Mari Jans


Doopnotities: kind - Jan Claas Boon [73882]

Trijn Claas
Afbeelding

Crelis Crelis Cuijper en Trijntje Hendriks Boontje
Man Crelis Crelis Cuijper [73779] 165

    Geboren: rond 1700 - Assendelft 165
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 11 Januari 1722 - Assendelft (Eerste huwelijk) 165
Vrouw Trijntje Hendriks Boontje [73772] 165

    Geboren: rond 1693 - Assendelft 165
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Januari 1768 - Assendelft 165
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Baerts Boontje [43652] (rond 1660-      ) 165
     Moeder: Aegje Claes [73766] (rond 1660-      ) 165

Kinderen
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 7 Juli 2022 met Legacy 7.5 van Millennia