Inwoners ZaanstreekAfbeelding
Dirk Dirks Bakker en Lijsje Hendriks Egbrink
Man Dirk Dirks Bakker [63732] 6,198,389

    Geboren: rond 1726 - Westzaan 198,389
    Gedoopt: 1747 - Westzaan 198,389
   Overleden: 28 Maart 1801 - Westzaan 198,389
    Begraven: 
    Huwelijk: 27 April 1749 - Westzaan (Eerste huwelijk) 198,389

 Andere partner: Trijntje Jacobs Kramer [41219] (rond 1735-      ) - 1785 - Westzaan (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk Bakker is met de doop (met 21 jaren) 1747 lidmaat van het Doopsgezinde Westzaan

Op 8 April 1768 is een Notarisakten 198,389 opgemaakt. Vertichting van Dirk Dirksz Bakker, van 8. April 1768 te Westzaan

Heden, den 8. April Ao 1768 Compareerde voor mij Simon Jongewaard junior, Dirk Dirks Bakker, Weduwenaar van wijle Lijsje Hendriks woonende tot Westzaan, de welke in qualiteit, als door den opgemelde overleden Huisvrouw bij hun lieder mutuele testamentaire dispositie op den 6 November 1749 voor de Notaris Simon Jongewaart en getuigen gepasseerd, geinstitueerde eenige en universele ervgenaam, mitsgaders eenige gestelfde voogd over haare bij hem in huwelijk verwekte minderjaarig nagelaaten Kinderen, en pro legitima mede geinstitueerde ervgenaamen, Niesje en Maartje Dirks Bakker
Verklaarde, ingevolgen van de magt, hem bij de voorschreve Testamente verleend, Jacob Dekker en Hendrik Buddink

Beide mede alhier woonachtig, te adsumeren en te qualificeren tot mede Voogden over Zijne Voorgenoemde minderjaarige Kinderen met intentie, om ten overstaan van Dezelve aan Zijne gedachte kinderen bewijste doen van Moederlijke Goederen, Haar in Krachte van den Voorschreve testamente competerende;
Ten Welkwn einde dan de Comparant Dirk Bakker ter eene;
En de voorgenoemde geadsumeerde Voogden Jacob Dekker en Hendrik Buddink de voorschreve aanstellinge accepterende en dus mede comparerende, ter andere Zijde;
Verklaarden met den anderen na genoegzaame openinge des boedels te hebben gegeeven, bij maniere van uitkoop, over de voorschreve Legitime Portie, gemelde minderjaarige in 'S Moeders nalatenschap competerende, en deezer voegen te Zijn Geaccordeerd en overeengekoomen:
Dat D'eerste Comparante, ter Voldoening van dien, aan Zijnen voorgenoemde minderjaarige Knderen Zal bewijsen Zo als dezelve doet, om bij denzelven meerderjssrig werden, een Somma van een honderd Guldens; en dus hun ieder kind Vijftig Guldens in geld;
En Voor't overige Zijne meergedachte Kinderen Voor de Vruchten Van 't Geweezene, en dus met behouden goed Zal groot maaken, Zoodanig eene rechtge... Vader betaamd.
Met Welk accord en uitkoop Wederzijdsche Comparanten verklaarden allezins Content te Zijn; belooven der... elkander daar van den effecte te doen ...;onder verband als naar Rechten.
Gepasseerd ten Huize van mij Notaris in presentie van Simon Jongewaard en Andries Holm als getuigen get. Dirk Dirksz Bakker , Dit X is 't merk bij Hendrik Buddink Zelv gesteld also hij verklaarde nit te kunnen Schrijven Simon Jongewaert, Andries Holm , S. Jongewaard Junior, Nots. Publ. bron: Rijksarchief NH, Haarlem, ONA 5460/1364

Dirk was doopsgezind.
Vrouw Lijsje Hendriks Egbrink [67552] 6,198,389

    Geboren: rond 1720 - Westzaan 198,389
    Gedoopt: 
   Overleden: Maart 1768 - Westzaan 198,389
    Begraven: 


     Vader: Hendrick Jans Egbring [22553] (rond 1690-      ) 11
     Moeder: Maritje Jacobs [26078] (rond 1690-      ) 11Gebeurtenissen uit het leven waren:

Lijsje was doopsgezind. 198,389


Kinderen
1 V Niesje Dirks Bakker [63728] 6,198,389

    Geboren: rond 1754 - Westzaan 198,389
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Mei 1809 - Westzaan 198,389
    Begraven: 
    Partner: Jan Jans de Ram [74279] (1734-1808) 5,6,198,389
      Huw: 29 Mei 1785 - Westzaan 198,389. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Maartje Dirks Bakker [57391] 5,6,33,198,389,568

     Alias: Maritje Dirks Bakker
    Geboren: rond 1760 - Westzaan 198,389,568
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 December 1811 - Westzaan 198,389
    Begraven: 
    Partner: Jan Gerrits Kuijt [73983] (1754-1809) 5,6,33,54
      Huw: 20 Juni 1779 - Westzaan 11. (Eerste huwelijk)
Afbeelding
Dirk Dirks Bakker en Trijntje Jacobs Kramer
Man Dirk Dirks Bakker [63732] 6,198,389

    Geboren: rond 1726 - Westzaan 198,389
    Gedoopt: 1747 - Westzaan 198,389
   Overleden: 28 Maart 1801 - Westzaan 198,389
    Begraven: 
    Huwelijk: 1785 - Westzaan (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Lijsje Hendriks Egbrink [67552] (rond 1720-1768) 6,198,389 - 27 April 1749 - Westzaan (Eerste huwelijk) 198,389

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk Bakker is met de doop (met 21 jaren) 1747 lidmaat van het Doopsgezinde Westzaan

Op 8 April 1768 is een Notarisakten 198,389 opgemaakt. Vertichting van Dirk Dirksz Bakker, van 8. April 1768 te Westzaan

Heden, den 8. April Ao 1768 Compareerde voor mij Simon Jongewaard junior, Dirk Dirks Bakker, Weduwenaar van wijle Lijsje Hendriks woonende tot Westzaan, de welke in qualiteit, als door den opgemelde overleden Huisvrouw bij hun lieder mutuele testamentaire dispositie op den 6 November 1749 voor de Notaris Simon Jongewaart en getuigen gepasseerd, geinstitueerde eenige en universele ervgenaam, mitsgaders eenige gestelfde voogd over haare bij hem in huwelijk verwekte minderjaarig nagelaaten Kinderen, en pro legitima mede geinstitueerde ervgenaamen, Niesje en Maartje Dirks Bakker
Verklaarde, ingevolgen van de magt, hem bij de voorschreve Testamente verleend, Jacob Dekker en Hendrik Buddink

Beide mede alhier woonachtig, te adsumeren en te qualificeren tot mede Voogden over Zijne Voorgenoemde minderjaarige Kinderen met intentie, om ten overstaan van Dezelve aan Zijne gedachte kinderen bewijste doen van Moederlijke Goederen, Haar in Krachte van den Voorschreve testamente competerende;
Ten Welkwn einde dan de Comparant Dirk Bakker ter eene;
En de voorgenoemde geadsumeerde Voogden Jacob Dekker en Hendrik Buddink de voorschreve aanstellinge accepterende en dus mede comparerende, ter andere Zijde;
Verklaarden met den anderen na genoegzaame openinge des boedels te hebben gegeeven, bij maniere van uitkoop, over de voorschreve Legitime Portie, gemelde minderjaarige in 'S Moeders nalatenschap competerende, en deezer voegen te Zijn Geaccordeerd en overeengekoomen:
Dat D'eerste Comparante, ter Voldoening van dien, aan Zijnen voorgenoemde minderjaarige Knderen Zal bewijsen Zo als dezelve doet, om bij denzelven meerderjssrig werden, een Somma van een honderd Guldens; en dus hun ieder kind Vijftig Guldens in geld;
En Voor't overige Zijne meergedachte Kinderen Voor de Vruchten Van 't Geweezene, en dus met behouden goed Zal groot maaken, Zoodanig eene rechtge... Vader betaamd.
Met Welk accord en uitkoop Wederzijdsche Comparanten verklaarden allezins Content te Zijn; belooven der... elkander daar van den effecte te doen ...;onder verband als naar Rechten.
Gepasseerd ten Huize van mij Notaris in presentie van Simon Jongewaard en Andries Holm als getuigen get. Dirk Dirksz Bakker , Dit X is 't merk bij Hendrik Buddink Zelv gesteld also hij verklaarde nit te kunnen Schrijven Simon Jongewaert, Andries Holm , S. Jongewaard Junior, Nots. Publ. bron: Rijksarchief NH, Haarlem, ONA 5460/1364

Dirk was doopsgezind.
Vrouw Trijntje Jacobs Kramer [41219]

    Geboren: rond 1735 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Jan Dirks Rot [41495] (rond 1725-      ) - 7 Mei 1758 - Westzaan (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was doopsgezind, lid van de Vriesche Doopsgezinde gemeente


Kinderen

Notities: Huwelijk

impost trouwen Westzaan 29-04-1785; Mennos Dirk Dirksz Bakker, weduwnaar Trijntje Jacobs Kramer, weduwe beide te Westzaan impost bg f 3, bruid pro deo in de Vermaning trouwen.
Betoog gerecht Westzaan 15-05-1785 om in de Vriesche Doopsgezinde Vergadering te trouwen
Afbeelding

Dirk Dirks Bakker en Lijsbeth J. Waagmeester
Man Dirk Dirks Bakker [43367] 54,210,211

    Geboren: 8 April 1771 - Wormerveer
    Gedoopt: 22 Maart 1795 - Wormerveer 11
   Overleden: 13 April 1830 - Wormerveer
    Begraven: 
    Huwelijk: 3 Juli 1796 - Wormerveer (Eerste huwelijk) 98

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was doopsgezind, lid van de Vriese gemeente te Wormerveer 11
Vrouw Lijsbeth J. Waagmeester [19158] 54,210,211

     Alias: Elisabeth Sijmons Waagmeester
    Geboren: 8 Januari 1772 - Uitgeest 11
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 November 1834 - Wormerveer
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was doopsgezind, lid van de Vriese gemeente op 't Noord te Wormerveer 11

Haar ouders waren vermoedelijk Sijmon Jacobsz Waagmeester en Jannetje Jans Potte. 11 Laatstgenoemd echtpaar is gehuwd voor het gerecht Uitgeest op 27-11-1768, jm en jd van UitgeestKinderen
1 V Aaltje Dirks Bakker [43424] 54

    Geboren: 3 April 1798 - Wormerveer
    Gedoopt: 15 Maart 1818 - Wormerveer
   Overleden: 12 December 1859 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Jan Jacobs Kuijper [85934] (1800-1851) 54
      Huw: 27 Oktober 1822 - Wormer. (Eerste huwelijk)2 V Trijntje Dirks Bakker [59942] 11,13,27,36,54

    Geboren: 18 Februari 1803 - Wormerringdijk 11,36
    Gedoopt: 24 Maart 1822 - Wormerveer 11
   Overleden: 8 Mei 1844 - Wormerveer 11
    Begraven: 
    Partner: Lammert Willems Groot [91369] (1799-1854) 13,24,27,36,54
      Huw: 18 Mei 1823 - Wormerveer 36. (Eerste huwelijk)3 M Dirk Dirks Bakker [92462] 24,54,210,211

    Geboren: 13 November 1806 - Wormerveer
    Gedoopt: 19 Maart 1826 - Wormerveer 11
   Overleden: 2 Augustus 1886 - Zaandam
    Begraven: 
    Partner: Arijaantje Jans Duijs [73472] (1807-1875) 24,36,54,210,211
      Huw: 5 Juli 1829 - Wormerveer 36. (Eerste huwelijk)4 M Simon Dirks Bakker [39967] 11,13,27,36

    Geboren: 6 April 1811 - Wormerveer 11,36
    Gedoopt: 11 Maart 1832 - Wormerveer 11
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Angenietje Hendriks Ofman [43161] (1812-      ) 13,24,27,36
      Huw: 26 Juli 1838 - Wormerveer 36. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Dirk Dirks Bakker

Lijsbeth Waagmeester et/ olijslagersknegt /


Overlijdensnotities: Vrouw - Lijsbeth J. Waagmeester

Dirk Bakker wd IJsak Bouman, werkman, 50 jaar & Cornelis Boon, werkman, 41 jaar, beide buren.


Overlijdensnotities: kind - Aaltje Dirks Bakker [43424]

Jan Kuijper wd/ Zaandijkerwegje/boerin /


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Dirks Bakker [59942]

Lammert Groot ee/ Weg en Zaan 316 Wijk 4/ 18030218 / Aldert IJkel, werkman, 36 jaar & Hendrik van Eig, schoenmaker, 38 jaar, beide buren.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Dirks Bakker [92462]

Adriana Duijs(wn)
Afbeelding

Dirk Gerrits Bakker en Grietje Barends Schone
Man Dirk Gerrits Bakker [15586] 11

    Geboren: 1838 - Zaandijk 11
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Januari 1908 - Zaandam
    Begraven: 


     Vader: Gerret Dirks Bakker [47635] (1802-      ) 13,54,123
     Moeder: Aaftje Abrahams Bruijn [40436] (1800-      ) 13,24,54


    Huwelijk: 7 Juni 1863 - Zaandijk (Eerste huwelijk) 11
Vrouw Grietje Barends Schone [15563] 11

    Geboren: 1838 - Zaandijk 11
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Bernhard Diedrich Hermanns Schone [7928] (1819-      ) 13,27,36,43,54
     Moeder: Maartje Cornelis de Wit [43287] (1809-      ) 13,14,43,54

Kinderen

Notities: Huwelijk

beroep Bg.: metselaarsknecht; beroep Bd.: dienstbode; beroep vader Bg.: papiermakersknecht; beroep vader Bd.: landwerker
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 7 Juli 2022 met Legacy 7.5 van Millennia