Oost en West zaandamse inwoners conform Mary's koppelingen

Naamlijst

[Geen achternaam], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, [Geen achternaam-Geen achternaam], Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam


Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder

Namen

Geboren

Gedoopt

Overleden

Begraven

(Geen achternaam)
  Lijsbeth Thijs [68701]O
  Lijsbeth Willems [53312]O,O
  Lijsbeth Willems [58813]O
  Lijsbeth Willems [86191]O
  Lijsje [47563]K geboren 20 Februari 1792, Westzaandam doop 7 Maart 1792, Westzaandam
  Lijsje Alberts [70530]
  Lijsje Claas [15476]O
  Lijsje Claas [27428]O,O,O,O
  Lijsje Claas [79857]O
  Lijsje Cornelis [13425]K
  Lijsje Cornelis [18506]P,K,O,O
  Lijsje Cornelis [90202]O
  Lijsje Dirks [21755]O
  Lijsje Dirks [53706]O
  Lijsje Everts [82361]O,O,O,O,O,O,O
  Lijsje Gerrits [15461]
  Lijsje Goosens [51195]K,O,O,O,O begr. 2 Mei 1719, Oostzaandam
  Lijsje Heijndriks [13494]
  Lijsje Heijndriks [37346]P,K,K doop 3 September 1679, Westzaan
  Lijsje Hendriks [66394]P
  Lijsje Jacobs [13484]P
  Lijsje Jacobs [13530]
  Lijsje Jacobs [30990]O,O,O
  Lijsje Jans [14474]
  Lijsje Jans [15445]K,O,O,O
  Lijsje Jans [38099]O
  Lijsje Jans [63095]
  Lijsje Jans [76566]O,O
  Lijsje Jans [78102]K,K,O,O doop 16 Januari 1633, Oostzaan overleden 1 Juni 1698, Oostzaan
  Lijsje Nannings [77013]O,O overleden Maart 1711, Koog aan de Zaan
  Lijsje Pieters [79423]P doop 13 November 1672
  Lijsje Poulis [14288]
  Lijsje Pouwels [53857]
  Lijsje Pouwels [57904]P,K,K doop 31 December 1697, Westzaandam overleden Januari 1698, Westzaandam
  Lijsje Roelofs [30891]K,K,O,O,O doop 24 Februari 1692, Westzaandam
  Lijsje Sijberts [84299]
  Lijsje Sijmens [77142]P,O overleden 31 Augustus 1693, Koog aan de Zaan
  Lijsje Sijmons [37809]O,O,O
  Lijsje Sijmons [82924]K doop 3 Mei 1699, Westzaandam
  Lijsje Teunis [21287]O
  Lijsje Teunis [62811]O,O
  Lijsje Willems [88463]O
  Lijsjen Claas [9352]K doop 31 December 1719, Oostzaandam
  Lijssie Cornelis [69467]K,O,O,O,O,O,O overleden Februari 1723, Koog aan de Zaan
  Lijssie Sijmons [77256]K doop 26 Januari 1692, Koog aan de Zaan
  Lijstje Jans [59663]P
  Lioetske Lamberts [78055]O
  Lipke Jochems [86743]O,O
  Lisabet Jacobs [83101]O,O,O
  Lisabet Philips [83267]O,O,O overleden 16 Juni 1712, Zaandam
  Liskjen Johannes [48886]O,O
  Lobberich Jans [31251]O,O geboren Ca 1660 doop 18 April 1682, Westzaandam overleden 19 Oktober 1722, Westzaandam begr. 22 Oktober 1722, Westzaandam
  Lobberigh Jans [36267]O,O,O,O doop Vr 1688 overleden 5 Oktober 1728, Westzaandam begr. 12 Oktober 1728, Westzaandam
  Lobbrech IJsbrands [30679]K,K doop 15 Januari 1676, Westzaandam
  Lobje Claas [68430]O
  Lobje Cornelis [53602]K
  Lobje Cornelis [83382]K doop 30 Augustus 1682, Westzaandam
  Lobje Cornelis [83384]K doop 1 Januari 1688, Westzaandam
  Lobje Cornelis [83386]K doop 10 December 1690, Westzaandam
  Lobje Cornelis [83387]K doop 25 December 1691, Westzaandam
  Lobje Cornelis [83389]K doop 20 Mei 1694, Westzaandam
  Lobje Dirks [88154]K
  Lobje Pieters [60114]O doop 20 Januari 1719, Westzaandam overleden 20 Juni 1762, Westzaandam begr. 24 Juni 1762, Westzaandam
  Lobwien Simons [88056]K
  Lodewijk Claasz [88126]K doop 14 Juli 1686, Westzaandam
  Lodewijk Jansz [91860]K,K doop 8 Oktober 1713, Westzaandam
  Lol Ates [13866]K,K,O,O doop 31 Juli 1718, Stavoren
  Lolke Hessels [13585]K
  Lolke Riemersz [55093]O overleden Februari 1754, Koog aan de Zaan
  Lolke Rinks [17431]P,K begr. 27 December 1787, Oostzaandam
  Lolkje Tjerks [86165]O,O
  Lolletje Jans [14381] overleden Oktober 1736, Oostzaandam
  Lopje Alderts [13729]P,K
  Lopje Ariens [14403]
  Lopje Claas [83877]K,O
  Lopje Cornelis [3427]K doop 11 November 1714, Oostzaandam
  Lopje Cornelis [50796]O,O
  Lopje Dirks [11986]K
  Lopje Gerrits [4852]K doop 16 Juli 1724, Oostzaandam
  Lopje Jans [13593]
  Lopje Jans [13854]P,K,O,O,O,O doop 18 December 1695, Westzaandam
  Lopje Jans [13944]
  Lopje Jans [15256]
  Lopje Jans [286]K doop 8 September 1729, Oostzaandam
  Lopje Jans [71477]P,P
  Lopje Miggiels [67333]K,K,O,O doop 5 December 1683, Westzaandam
  Lopje Muus [77292]O,O
  Lopje Pieters [51081]K,O,O
  Lopje Pieters [69312]K doop 19 Mei 1715, Oostzaandam
  Lopje Pieters [80260]K doop 24 Augustus 1687, Westzaandam
  Lopje Tadicks [17179]P,K overleden Vr 14 December 1754
  Lopjen Heijndriks [8658]K doop 28 November 1723, Oostzaandam
  Lourens Arentz [9488]
  Lourens Barentsz [75308]K doop 5 Oktober 1672, Westzaandam
  Lourens Claasz [11140]O
  Lourens Heijndriksz [68747]
  Lourens Jacobsz [78144]P,K
  Lourens Jansz [62344]K doop 11 November 1674, Westzaandam
  Lourens Pietersz [6630]K doop 22 April 1717, Oostzaandam
  Lourens Tjeerdsz [81395]P,K,K doop 24 Januari 1733, Koog aan de Zaan overleden Maart 1734, Koog aan de Zaan
  Louris Cornelisz [62094]K
  Louris Dirksz [6844]K doop 23 Januari 1724, Oostzaandam
  Louris Jacobz [6814]K doop 22 November 1725, Oostzaandam
  Louris Jansz [23593]P,O,O,O,O
  Louwris Claasz [11139]K
  Louwris Jansz [35122]K,K,O doop 11 November 1674, Westzaandam
  Louwris Roelofsz [88002]K doop 11 Juni 1702, Westzaandam begr. 11 Juli 1702, Westzaandam
  Louwrisje Floris [14311]P,K,O doop 3 Oktober 1700, Westzaandam overleden Mei 1771, Oostzaandam
  Lubbert Lubbertsz [80440]O
  Lubbert Lucasz [81309]O
  Lucas [77179]O
  Lucas Heijndriksz [10498]
  Lucas Jacobsz [10703]
  Lucas Jansz [69350]
  Lucas Michielsz [11479]
  Lucas Sijmonsz [2857]K doop 10 Januari 1723, Oostzaandam
  Lucia Allerts [63285]P,K,O
  Lucretia Broers [39188]K,O
  Luijcas Sijmonsz [6204]K doop 20 Oktober 1726, Oostzaandam
  Luijkas Willemsz [7215]K doop 24 April 1735, Oostzaandam
  Luijt Gerritsz [84294]
  Luijt Miggielsz [67335]K doop 14 Januari 1688, Westzaandam
  Luijt Miggielsz [67336]K doop 31 Juli 1689, Westzaandam
  Luijtie Ariaens [16082]
  Luijtje Cornelis [26924]P doop 22 Januari 1707, Westzaandam overleden Februari 1707, Westzaandam
  Luijtje Miggiels [67334]K doop 10 Maart 1686, Westzaandam
  Luitske Foppes [66412]O,O
  Luwe Rensesz [60625]K,K,O doop 13 Maart 1738, Franeker
  Lydia Alewijns [32811]K,K,O,O,O doop 21 Mei 1690, Westzaandam begr. 11 December 1731, Westzaandam
  Lydia Pouwels [67417]O geboren Ca 1658 doop 23 Februari 1684, Westzaandam
  Maaritje Abrahams [13511]
  Maaritje Claas [13433]
  Maaritje Claas [13461]
  Maaritje Cornelis [2111]K doop 7 September 1719, Oostzaandam
  Maaritje Cornelis [7405]K doop 24 November 1720, Oostzaandam
  Maaritje Heijndriks [15439]K,O,O,O
  Maaritje Huijberts [42918]K geboren Zaandam doop 20 Juli 1738
  Maaritje Jacobs [41160]P,K overleden Februari 1770, Westzaandam begr. 17 Februari 1770, Westzaandam
  Maaritje Jacobs [5597]K doop 18 November 1721, Oostzaandam
  Maaritje Jans [2612]K doop 9 Maart 1719, Oostzaandam
  Maaritje Jans [3586]K doop 12 Mei 1720, Oostzaandam
  Maaritje Jans [7406]K doop 24 November 1720, Oostzaandam
  Maarten Arentsz [6666]K doop 22 Mei 1727, Oostzaandam
  Maarten Arentsz [8767]K doop 29 Mei 1729, Oostzaandam
  Maarten Cornelisz [50549]P,P
  Maarten Davidsz [25498]
  Maarten Evertsz [10212]
  Maarten Freriksz [53893]P,P,K,K doop 23 September 1701, Zaandam begr. 8 Mei 1759, Westzaandam
  Maarten Gerritsz [84708]K
  Maarten Gijsbertsz [83165]K doop 11 December 1672, Westzaandam
  Maarten Hillebrantsz [78206]P,O overleden 22 September 1693, Westzaandam
  Maarten Jansz [1625]K doop 6 Februari 1731, Oostzaandam
  Maarten Jansz [37948]K doop 12 Maart 1724, Westzaandam
  Maarten Jansz [37953]K doop 14 Maart 1725, Westzaandam
  Maarten Jansz [38408]O
  Maarten Jansz [4179]K doop 14 Mei 1724, Oostzaandam
  Maarten Jansz [53879]K doop 23 November 1706, Zaandam
  Maarten Lammertsz [83700]K doop 14 Januari 1714, Westzaandam begr. 21 Mei 1714, Westzaandam
  Maarten Pietersz [11718]
  Maarten Pietersz [11719]
  Maarten Pietersz [11721]
  Maarten Pietersz [11722]
  Maarten Pietersz [1504]K doop 5 Oktober 1713, Oostzaandam
  Maarten Pietersz [1698]K doop 6 Mei 1728, Oostzaandam
  Maarten Pietersz [3141]K doop 11 Januari 1724, Oostzaandam
  Maarten Pietersz [5500]K doop 18 Augustus 1715, Oostzaandam
  Maarten Pietersz [6576]K doop 22 Februari 1720, Oostzaandam
  Maarten Pietersz [80949]O
  Maarten Volckertsz [68146]K,O,O,O,O
  Maartie Cornelis [70625]O
  Maartie Hendriks [66392]
  Maartje Aarnouts [72157]K doop 6 April 1692, Westzaandam
  Maartje Aarts [54501]K,O,O
  Maartje Abrams [14402]
  Maartje Ages [89149]P,K
  Maartje Alberts [37347]P,K,K doop 24 Juni 1685, Westzaandam begr. 20 Juni 1723, Westzaandam
  Maartje Alberts [4558]K doop 15 September 1718, Oostzaandam
  Maartje Alberts [71315]O
  Maartje Alberts [79103]P,K overleden 1702
  Maartje Arents [89144]P,P,P,K
  Maartje Barents [88913]K doop 24 Februari 1694, Westzaandam
  Maartje Claas [15058]P
  Maartje Claas [16393]
  Maartje Claas [16401]O,O,O,O,O
  Maartje Claas [28302]P,P,O,O,O,O
  Maartje Claas [31764]P,P,K,O,O
  Maartje Claas [32566]O,O
  Maartje Claas [40474]K
  Maartje Claas [51426]P,K,O
  Maartje Claas [52573]K,O
  Maartje Claas [54224]K
  Maartje Claas [59978]K doop 26 April 1693, Westzaandam
  Maartje Claas [60029]P,K
  Maartje Claas [62559]P,P,K overleden Mei 1728, Westzaandam
  Maartje Claas [6469]K doop 21 September 1732, Oostzaandam
  Maartje Claas [77575]O,O,O,O begr. 13 Maart 1734, Oostzaandam
  Maartje Claas [79044]O,O
  Maartje Claas [81472]P
  Maartje Claas [83296]P,P,K
  Maartje Claas [85236]P,K overleden Februari 1740, Wormerveer
  Maartje Claas [87901]O,O
  Maartje Claas [88479]K doop 18 Augustus 1726, Westzaandam
  Maartje Cornelis [1069]K doop 4 April 1723, Oostzaandam
  Maartje Cornelis [13390]
  Maartje Cornelis [13811]
  Maartje Cornelis [14243]
  Maartje Cornelis [14324]
  Maartje Cornelis [16404]P,O,O,O,O,O,O,O
  Maartje Cornelis [31680]P,K,O,O
  Maartje Cornelis [37369]O
  Maartje Cornelis [46219]P,O,O,O,O
  Maartje Cornelis [51182]
  Maartje Cornelis [51806]O,O
  Maartje Cornelis [54915]K,O,O,O,O
  Maartje Cornelis [58630]O
  Maartje Cornelis [62195]P
  Maartje Cornelis [67798]K
  Maartje Cornelis [72444]K doop 7 November 1700, Westzaandam
  Maartje Cornelis [83390]K doop 10 Maart 1697, Westzaandam begr. 10 Mei 1697, Westzaandam
  Maartje Cornelis [83391]K doop 7 September 1698, Westzaandam
  Maartje Cornelis [8436]K doop 28 Januari 1720, Oostzaandam
  Maartje Cornelis [85028]K
  Maartje Cornelis [86977]O,O
  Maartje Cornelis [87136]O,O
  Maartje Cornelis [91430] begr. 25 Januari 1739, Westzaandam
  Maartje Crelis [53884]
  Maartje Dienes [91900]O
  Maartje Dirks [12468]
  Maartje Dirks [13606]
  Maartje Dirks [14061]K,O
  Maartje Dirks [14285]
  Maartje Dirks [15370]
  Maartje Dirks [46204]P
  Maartje Dirks [468]K doop 2 Maart 1758, Oostzaandam
  Maartje Dirks [5436]K doop 18 Mei 1719, Oostzaandam
  Maartje Dirks [58675]O
  Maartje Dirks [62634]
  Maartje Dirks [65605]K
  Maartje Dirks [80115]
  Maartje Dirks [80121]
  Maartje Dirks [81478]P,P,K
  Maartje Egberts [79773]
  Maartje Frederiks [83663]P,K,O,O begr. 27 September 1736, Westzaandam
  Maartje Garments [75953]O
  Maartje Gerrits [1013]K doop 4 Januari 1733, Oostzaandam


of

[Geen achternaam], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, [Geen achternaam-Geen achternaam], Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam, Geen achternaam-Geen achternaam

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 5 November 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar